Plukk

Av Redaksjonen

Nr 2 2015

Swaziland: Angrepene på faglige tillitsvalgte øker

Afrikas siste eneveldige monarki har intensivert angrepene på fagforeninger og aktivister. Politiske partier er forbudt i Swaziland. Lederen av partiet People’s United Democratic Movement, Mario Masuku, og ungdomslederen deres,Maxwell Dlamini, sitter i fengsel etter å ha deltatt i 1. mai-demonstrasjon i fjor. Menneskerettsadvokaten Thulani Maseko og journalisten Bheki Makhubu fikk to års fengselsstraff for å ha skrevet kritiske artikler rettet mot rettsvesenet. 19. mars ble Thulani satt i isolat etter publisering av et brev som markerte ettårsdagen for hans fengsling.

Regjeringen nekter å anerkjenne fagforeninger som TUCOSWA og la dem få drive faglig aktivitet.

E-postkampanje: http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2692

Undersøkelseskommisjon om gresk lånepakke

Det greske parlamentet vedtok i begynnelsen av april å sette ned en undersøkelseskomite for å se på under hvilke forhold Hellas gikk med på lånepakka fra EU og IMF. Hellas fikk 240 milliarder euro i lån, i bytte mot spareprogrammer diktert av IMF og EU. Hellas betaler 3,6 prosent rente på lånene til IMF. IMF har ifølge Jubileekampanjen tjent 2,4 milliarder euro i profitt på lånene til Hellas så langt.

– Etter fem år med parlamentarisk stillhet om de store problemene som forårsaket en gjeldskatastrofe, starter vi i dag en prosess som vil gi svar på spørsmål til det greske folk, sa statsminister Alexis Tsipras før avstemningen.

Irsk folkeavstemning om homoekteskap

22. mai går irene til valgurnene for å stemme over om homoseksuelle skal få lov til å gifte seg på lik linje med hetroseksuelle. Alle de store politiske partiene og over 75 % av folket i menningsmålinger sier de er tilhengere av en slik lovendring. Homoseksualitet ble først lovlig i Irland i 1993. I 2006 tapte to kvinner i høyesterett en rettsak for å få anerkjent sitt kanadiske ekteskap i Irland. I 2010 fikk Irland en partnerskapslov. I Irland må alle grunnlovsendringer ut på folkeavstemning.

Quebec: Studentstreik mot nedskjæringspolitikk

Over 60 000 studenter forlot sine forelesninger i protest mot nedskjæringspolitikken. Dette er den største studentstreiken i Canada siden 2012 da en stor studentbevegelse sloss mot økning i studieavgiftene. Streiken den gang førte til et politisk skifte og at økningene som ble foreslått, ble lagt i skuffen. Studentene satser på en enda større markering sammen med fagforeninger 1. mai.

Fem kinesiske feminister arrestert

Fem kinesiske feminister, Nu Rongrong, Zheng Churan, Li Tingting, Wang Man and Wei Tingting, har sittet i varetekt siden mars for å ha delt ut løpesedler mot seksuell trakasering. Saken har vekt oppmerksomhet internasjonalt. Damene risikerer opptil fem år i fengsel hvis de blir dømt. President Xi Jinping har ført en tøff linje mot landets opposisjonelle, og håper med dette å framstå som Kinas sterke mann.

Nesten en av ti sysselsatte i petroleumsnæringen

Nye tall fra SSB viser at 239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Dette vil si at 8,7 prosent av alle sysselsatte er direkte eller inndirkete knyttet til petroleumsnæringen.

I 2006 var tallet 186 000.

Rapporten viser at åtte prosent av brutto-produktet fra fastlands-Norge er tilknyttet leveranser til petroleumsnæringen.