Om historie, denne gang (boktips)

Av

2012-03

La oss, som så mange andre, starte i Hellas, det gamle Hellas. Ellen Meiksins Wood ga i fjor ut boka Citizen to Lords. Den har som undertittel A Social History of Western Political Thought from Antiquity to the late Middle Ages. Wood, professor ved universitetet i Toronto og veteran blant marxistiske historikere, leverer denne gang ei analyse av den politiske idéhistoria gjennom et par tusen år – fra de greske bystatenes tid til tida rett før kapitalismen etablerte seg i Europa. Hun avdekker den samfunnsmessige bakgrunnen for idéutviklinga. Størst plass vier hun til Platon og Aristoteles, som hun plasserer som ideologer for et aristokrati i kamp mot det demokratiske og folkelige ved datidas greske samfunn. Boka er på knappe 250 sider, og ganske lettlest innafor sin sjanger. Den koster 105 kr. på nettet.

Italieneren Lucio Magri ga i 2009 ut ei viktig bok om moderne politisk historie, den kom i fjor ut i engelsk oversettelse med tittelen The Tailor from Ulm og med kommunismen i det 20. århundret som undertittel. Magri skriver fra innsida om utviklinga av det italienske kommunistpartiet. Han var medlem av PCI fra midten av 1950-tallet, og i mange år med i kretsen rundt ledelsen. Fra 1969 var han med på etablere il Manifesto og seinere det nye partiet PRC. Magri døde i fjor. Boka er på mange måter ei tragisk beretning om forspilte muligheter: PCI var en gang Vest-Europas største kommunistparti, med 2,3 millioner medlemmer og 34,7 % av stemmene som høyeste tall. Nå er det null igjen, både av PCI og PRC. Fokuset på mulige regjeringsallianser og bevegelse mot «sentrum» i italiensk politikk førte ikke bare til navnebytter, men til gravlegging av hele det radikale prosjektet. Magri prøver å analysere denne utviklinga i lys av både italienske og internasjonale forhold, og resultatet er ei omfattende og leseverdig bok. Den koster 199 kr. på nettet.

Mitt Romney, presidentkandidat i USA, erklærte på et møte i Israel i sommer at en av de bøkene som hadde forma tenkinga hans mest, var Guns, Germs and Steel av Jared Diamond. Pinlig berørt skreiv Diamond et innlegg i New York Times der han hevda at Romney hadde feiltolka boka hans. Vel, denne boka, som i norsk utgave heter Våpen, pest og stål – menneskenes historie gjennom 13 000 år, har faktisk irritert meg lenge. Den kom ut i USA i 1998, og gjennom årene har flere av mine radikale venner forsøkt å overbevise meg om dette er materialistisk og innsiktsfull historieskriving. Det er det ikke. Diamond er bilolog og «biogeograf», og historieskrivinga hans blir av geografen (og marxisten) David Harvey, med rette kalt «deterministisk geografi ». Boka må sjølsagt gjerne leses, men da anbefaler jeg å ta med J. M. Blaut si bok Eight Eurocentric Historians i bagasjen. Blaut tar for seg åtte forfattere, fra Max Weber til altså Diamond, et kapittel på hver av dem. Dette er nådeløs kritikk, og en bra innfalsvinkel til å komme inn i den store debatten om historieskriving og særlig om forutsetningene for utviklinga av kapitalisme i Vesten. Boka var tenkt som bind to i en trilogi, men Blaut døde før tredje bok blei ferdig.

Diamonds bok koster 199 kr. i norsk utgave (84 kr. på engelsk), og Blaut si bok koster 168 kr. på nettet.

Og for de som vil ha ei brei, lettlest innføring i menneskehetens historie, fra steinalderen til i dag, så er Chris Harman si bok A People’s History of the World et bra alternativ. Harman, som døde i 2009, var redaktør av det teoretiske tidsskriftet til det engelske trotskistpartiet Socialist Workers Party, og aktiv samfunnsdebattant til det siste. Denne boka kom opprinnelig ut i 1999, og i ny utgave i 2008. Den er på 700 sider, og koster bare 121 kr. på nettet.

Jon Børge Hansen