John Bellamy Foster: forsker og redaktør

Av

Nr 2a 2007

JOHN BELLAMY FOSTER er professor i sosiologi ved University of Oregon og redaktør for tidsskriftet Monthly Review. Foster blir ansett som en av de ledende teoretikerne innafor marxistisk orientert sosiologi. Han har skrevet en rekke bøker, flere av dem med miljø og økologi som tema: The vulnerable planet kom i 1999, Marx` ecology i 2000, og Ecology against capitalism i 2002.

Marx’ ecology er blitt et standardverk på sitt felt. Foster drøfter Marx’ naturforståelse fra hans unge år – der doktorgradsavhandlinga om Epikurs filosofi var tema – til Kapitalen og seinere skrifter, og viser at den utbredte forestillinga om at Marx mangla innsikt i forholdet mellom menneske og natur mangler ethvert grunnlag. Tvert om, Marx var djupt opptatt av temaet, og behandler det på mange nivåer i arbeidet sitt. Han la et grunnlag for en økologisk innsikt vi trenger i dag, en materialistisk filosofi som åpner for å begripe de historiske prosessene som har ført oss mot den avgrunnen vi står ved nå, og som viser hva som skal til for at den kan overskrides. Marx ecology bør bli pensum for alle som er seriøst opptatt av miljø!

Foster har politisk økonomi som sitt andre hovedfelt. Som redaktør av Monthly Review skriver han regelmessig artikler med oppdaterte analyser av utviklinga av kapitalismen – i USA, og som globalt system. Her har han tatt opp arven fra sine forgjengere, de legendariske redaktørene og marxistiske økonomene Paul Sweezy og Harry Magdoff.

MÅNEDSTIDSSKRIFTET MONTHLY REVIEW har eksistert siden mai 1949, og i nærmere 50 år var Sweezy redaktør. Først samen med Leo Huberman og Paul Baran, seinere sammen med Harry Magdoff. Monthly Review er blitt kalt «the most famous unknown magazine of America». Med sine knapt 10 000 eksemplarer i opplag, har det en nesten uforholdsmessig stor innflytelse, ikke minst utafor USA. I perioder har det også kommet ut i greske, spanske og tyske utgaver. I dag kommer en indisk versjon, kalt Analytical Monthly Review, ut i Mumbai. Rødt! oversetter og trykker enkeltartikler fra Monthly Review i mange av sine utgaver.

TIDSSKRIFTET MONTHLY REVIEW har vært en pioner i å legge fram nye, empirisk baserte analyser av hva som skjer i de kapitalistiske økonomien og det imperialistiske systemet. Og det har vært et forbilde i det å styre unna unødig akademisering av språk og stil. Artiklene skal være leseverdige og tilgjengelige for å komme på trykk i Monthly Review. Som bidragsytere gjennom årene kan de ramse opp ei imponerende liste av intellektuelle størrelser, fra og med Albert Einsteins artikkel Why sosialism? i det aller første nummeret i 1949. Røde Fane – som Rødt! het tidligere – trykket Einsteins artikkel i nummer 4/2002. Men de slipper like gjerne til unge uetablerte, dersom de har vesentlige ting å komme med. Og profilen er internasjonal, med stor vekt på stoff og skribenter fra verden i sør.

FORLAGET: MONTHLY REVIEW PRESS I 1952 blei det nødvendig for utgiverne av tidsskriftet å starte forlag i tillegg. I. F. Stones banebrytende bok om Koreakrigen, A hidden history of the korean war, blei nekta utgitt av alle forlag i USA, og Sweezy & co etablerte Monthly Review Press. Den første tida ga de ut to – tre bøker i året, seinere har det kommet 15–20 nye titler hver år. Forlagskatalogen med utgivelser gjennom 55 år er blitt en imponerende oversikt over viktige teoretiske og politiske bøker i global sammenheng. To av disse bøkene er gitt ut av Rødt! som temanumre: Sosialismen i Kina – hvor blei den av? Markedsreform og klassekamp av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett, og Sosialisme skapes ikke i himmelen av Michael Lebowitz nå i mai i år. Begge disse bøkene har vakt stor debatt internasjonalt, og oversettes nå til flere språk. Men – som nevnt – de norske oversettelsene var de første!