Nr 4 – 2017

Av Redaksjonen

Innholdsliste Siste nummer

Leder: Oktoberrevolusjonen 100 år

Plukk

Samtalen: En alliert på Stortinget (Intervju med Bjørnar Moxnes)

Arne Rolijordet: Pensjonsreformen: Offentlig ansatte står for tur

Jens Petter Nielsen: Det postsovjetiske Russland og arven fra 1917

Ole Marcus Mærøe: Revolusjonens gang

Henriette Five: «… og Vinterpalasset er nå i bolsjevikenes hender»

Per Medby: Arbeiderbevegelsen i Norge og den unge Sovjetstaten

Sofie Marhaug: Revolusjonens valkyrje – om Aleksandra Kollontajs liv og virke

Åsmund Egge og Alexey A. Komarov: «Jeg har avsluttet mine nedtegnelser…»:

Åsmund Egge: Ulike syn i forskningen om 1917

Linn-Elise Øhn Mehlen: Revolusjon: Stemmeretten 

Roy Pedersen: BAMA-linja – et forsøk på en faglig strategi

Tore Pryser: Marcus Thranes internasjonale impulser: «Det norske 1848»

Kelsey Woida: Kjærlighet og abort

Harald Minken: Reproduksjons­­skjemaene

Bokomtaler:

Angela Nagle: Kill All Normies. Online culture wars from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right. 

Neil Faulkner: A People’s History of the Russian Revolution

Kristian Krohg-Sørensen: Den russiske revolusjonen

John Newsinger, Tim Sanders: 1917: Russia’s red year

Tariq Ali: The Dilemmas of Lenin  – terrorism, war, empire, love, revolution

Rune Ottosen: Turist i Utopia, reiser i ideologi og albansk landskap

Pål Steigan: Steigans lille røde

Tore Linné Eriksen: Bokhjørnet: Sian Lazar (red.): Where are the unions? Workers and social movements in Latin America, The Middle East and Europe, Jan Aleksander Svoboda Brustad mfl.: Et uønsket folk. Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom 1915-1956, Bodil Stenseth: Quislings ran. Historien om Villa Grande.