Nr 3/2016: Mat , sult og India mm.

Av

2006 2006-03 Innholdsliste

Innhold
Leder    2
Plukk    4
Rødt!-samtalen. Helle Hagenau: Hvorfor Brexit?    6

Tema: Sult, overflod og kamp    13
Unni Kjærnes: Hva betyr rett til mat i India?    15
Aksel Nærstad: WTO-regelverket opprettholder sult og fattigdom    22
Arnljot Ask: Angår India oss?    26
Tore Linné Eriksen: Er det håp for den indiske venstresida?    32
Tore Linné Eriksen: Hvem er Arundhati Roy?     36
Arundhati Roy: Trekker de rike de fattige med seg? (Essay)    40

Gunnar Vittersø og Unni Kjærnes: Kjøttets politiske økonomi    66
Dennis O’Neil: Hva i helvete foregår i USA?    74
Kristen Nordhaug: Kina – en oppstigende stormakt    82
Linn-Elise Øhn Mehlen: Velferdsprofitørene i skoleverket    96
Anja Ariel Tørnes Brekke: Asylmottak – profitt på flukt    101
Torstein Dahle: Etter Orlando – homokampen fortsetter     106

Flyktningedebatt:
Mariette Lobo: Hvilken side står vi på?     115

Film:
Rajkumar Hiran: PK (Bollywood)    118

Bokomtaler:
Tore Linné Eriksen: Sør-Afrikas historie    119
Martín Carradós: Sult    122
John Smith: Imperialism in the twenty first century    127
Joel Beinin: Workers and thieves. Egypt    133
Philip Marfleet: Egypt: Contested revolution    133
Richard Seymour: To bøker om Jeremy Corbyn    137
Steve Cushion og Michelle Chase: To bøker om Cuba    139
Andreas Malm: Fossil capital    142
Michael Roberts: The long depression?    144
Tore Linné Eriksen: Mist ikke lenkene!    147