Lanseringsmøte: Er pornokampen død?

Av

Nr 1 2010

Kampen mot porno var en massebevegelse. I dag er pornobålene borte. Men hvor ble det av kampen mot porno? Har pornoindustrien blitt stueren? Hvor står pornokampen i dag, hva rører seg, er det ny bevegelse på gang?

Tidsskriftet Rødt! inviterer til diskusjon om pornokampens historie og framtid i anledning utgivelsen av årets 8. marsnummer.

Innledere: Gudrun Kløve Juul (tidsskriftet Rødt!) i samtale med:

Marielle Lerand, leder for Kvinnegruppa Ottar i Oslo.

Linda Strandmyr, jentepolitisk ansvarlig i Rød ungdom.

Vilde Haug Amundsen, feministisk leder i Sosialistisk ungdom

Gratis – åpent for alle

Dato: 3. mars 2010

Klokka: 1900

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29