Mist ikke lenkene! For de mørke kvelder

Av Tore Linné Eriksen

2016-04

Når de mørke kveldene setter inn, og tv-kanalene bare sender slappe serier, er det godt at det finnes alternativer. Denne spalta følger derfor opp med lenker til filmer, dokumentarprogrammer og forelesninger som bidrar til klokskap og kampvilje. Det er en uslåelig kombinasjon.

En dråpe luksus

La oss starte med noe på norsk. I mediene i det siste er det kjent at Nato-generalen har brukt sin markedsmakt til å skaffe seg royalty-avtale få andre kan drømme om. Det kommer ikke som en bombe, for å bruke et nærliggende språk, at den er forhandlet fram av Knut Brundtland. Han tilhører en familie med stor evne til skatteplanlegging, som det heter. Men hvordan ser han egentlig ut når han svett forsøker å bortforklare pinligheter på vegne av Voss Foundation, som bruker Voss Water (som aldeles ikke er fra Voss, og heller ikke kommer fra en spesiell kilde) til å promovere et veldedighetsprosjekt for trengende i Kenya. Bak dette mesterverket av en dokumentarfilm står professor Terje Tvedt, som ikke alltid treffer blink, men her gjør han det til gagns. Ligger ute gratis, og i sin helhet,her.

TeleSUR og Tariq Ali

http://www.telesurtv.net/english/news/Tariq-Ali-Brazil-PTs-Austerity-Gave-Elite-Ammo-for-Coup-20161005-0033.html

TeleSUR har i snart ti år vært et alternativ for nyheter, analyser og dybdereportasjer fra det globale Sør, med medarbeidere fra flere land, men med utgangspunkt i Venezuela. Dermed er kanalen en høyst påkrevd motvekt til USAs propagandaoffensiv både i Latin-Amerika og andre steder. I det siste har de kjørt en serie på fem programmer, der den britisk-pakistanske aktivisten og forfatteren Tariq Ali presenterer og kommenterer «Global empire». Det siste av dem kom i begynnelsen av oktober, og følger – i likhet med mange andre innslag i TelesSUR – bakgrunnen og framgangsmåten for det nyliberalistiske kuppet i Brasil, forkledd som en riksrettssak. Han ser også utbredt misnøye som et resultat av innstrammingstiltak som PT bærer ansvaret for.

David Harvey

http://davidharvey.org

Få marxistiske samfunnsforskere er så godt representert i saiberspeis som David Harvey. I oktober i år byr hans hjemmeside på tre nye innslag med spørsmål og spennende debatter, som er filmet fra forelesninger ved City University of New York. Felles tema er Marx og Kapitalen: Bok, begreper og historie. I tillegg er det en video fra et foredrag fra Harvard-universitetet i mars 2016, der han i løpet av en time – etterfulgt av en nesten like lang diskusjon – gir en oversikt over global økonomi, marxistisk verdilære og markedets begrensninger (Senior Loeb Scholar lecture).

Bokredaktør
Tore Linné Eriksen er tidsskriftets bokredaktør.