Midtens rike (leder)

Av Red.

2012-04A

Rudolf Nielsen kalte Europa den rovgriske hai i diktet, En vise til kinabarna.

Idag er det ikke bare Europa som utnytter billig kinesisk arbeidskraft. Monopolkonsernene i USA, Europa, Japan og Norge utbytter, for all profitt den er verdt. Før fanden får på sine sko, må barna stå opp i Shanghai.

Maos parti leder verdens største kapitalistiske marked, og Kina har som mål å bli sterkere enn supermakta USA. Derfor kjøper de jordarealer i Afrika, importerer olje, kjøper havna Pireus av kriserammede grekere.

Noen kinesere er søkkrike. Derfor lever millioner kinesere under sosiale og miljømessige forhold som i andre fattige tredjeverden-land.

Folk var fattige også etter den sosialistiske revolusjonen i 1949. Men India var skrekken, der folk sultet på gata og tagg. Nå er tiggere og prostituerte tilbake i de store kinesiske byene. Fordi de må.

USA og Kina er avhengige av hverandre. USAs enorme utenlandsgjeld er i stor grad kinesisk. Kina produserer for et vestlig marked,
og USA er den største importøren. Flere og flere land kjøper nå varer med den kinesiske mynten yuan. Dollaren som verdens reservevaluta trues.

Kina er blitt et kapitalistisk land, og er vevd inn i kapitalismens kriser, fremtidige kriger og opprør. Imens spinner kinesiske Lu Nang silke, så engelske ladies kan gå med kjoler som kler deres stand.