Raddis! (bokomtale)

Av Mathias Bismo

2009-04

Per Velde:
Raddis!
Koloritt forlag, 2009

I 1998 ga Per Velde ut boka Løp – den gamle verden er etter deg (se Røde Fane 2/98). Nå, 11 år senere, kommer fortsettelsen.

Raddis! tar opp tråden etter opptøyene i Paris i 1968 og følger student Stein Hamres utvikling frem til 1972. Rent sjangermessig er dette en utviklingsroman, der hovedpersonen møter på en rekke mennesker, situasjoner og problemstillinger som bidrar til at det på flere plan – både politisk, menneskelig og sosialt – er en annen person som feirer seieren 25. september 1972 enn den personen som fire år tidligere ble utvist fra Frankrike. Hvis man ser bort fra tidsrommet og tematikken og kun forholder seg til bokas form, kan en få assosiasjoner til Nick Hornbys tidlige romaner. Ikke bare handler den om, i større og mindre grad, avgjørende momenter i en utvikling, den er også skrevet fra et førstepersonsperspektiv som på en og samme tid er springende og lineært.

For en som ikke har opplevd denne tidsepoken, er det vanskelig å si noe om tidsånden, men et slående trekk er i hvert fall at det er uvanlig mange raddiser ute og går, og at de få ikke-raddisene som figurerer i boka, virker uvanlig enkle. Men nettopp dette kan muligens tilskrives fortellerperspektivet. Boka er ikke «skrevet» av en ung, søkende akademiker, den er «skrevet» av en ung akademiker som utmerket godt vet hvor han stå. Ja, ut fra handlingslinjene i boka får en til tider inntrykk av at det ikke er han som endrer seg, det er hele verden omkring, selv om det for leseren er åpenbart at det ikke er tilfellet.

Sammen med Løp … forteller boka om Stein Hamres utvikling fra gymnasiast til ferdig utstudert filolog. Derfor er det vel vanskelig å se for seg en oppfølger. Selv om slutten på en studenttilværelse ikke er slutten på en tilværelse som sådan, er det vanskelig å se hvordan en beskrivelse av en persons første år i arbeidslivet kan krydres med tilsvarende mange hendelser, i hvert fall på det personlige planet. Men en kan likevel stille seg spørsmålet om hvor Stein Hamre, og for så vidt også personen som gjør et comeback helt mot slutten av boka, er i dag.

Mathias Bismo