Lillehammer KU støtter Røde Fane

Av Redaksjonen

1970-01

Lillehammer 1. november 1969.

RØDE FANE
 boks 3644,
Gamlebyen, Oslo 1.

Lillehammer Kommunistiske Ungdomslag har på medlemsmøte 3. november enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

Lillehammer Kommunistiske Ungdomslag vil på det sterkeste understreke behovet for et teoretisk tidsskrift for den kommunistiske bevegelse i Norge. Dette tidsskriftet må gå ut fra en konsekvent marxist-leninistisk linje og ta stilling til grunnleggende ideologiske spørsmål. Bare gjennom ideologisk debatt kan man komme fram til en enhetlig politisk hovedlinje, og dermed befeste et konsekvent marxist-leninistisk grunnlag.

Lillehammer Kommunistiske Ungdomslag gir derfor sin støtte til utgivelsen av tidsskriftet Røde Fane. Vi anser tidsskriftet for å være av stor betydning for den videre utvikling av den kommunistiske bevegelse.

På vegne av Lillehammer KUL.

Gunnar Grue Jr. (sign)
Kollung Selvåg (sign)