Soria Moria i USA

Av

Nr 4 2008

Barack Obama blir USAs nye president. For å bli valgt, måtte han love slutt på krigen i Irak, et helsevesen for folk, fjerne fattigdommen, et skolevesen for fler enn rikfolk – et USA for alle! En New Deal. I Norge: kaller vi det: Soria Moria.

Kanskje er det et tegn på krise at monopolkapitalens høyborg, velger en svart president? Den hvite varianten er prøvd.Med konkurser som fører til arbeidsløshet, folk som blir kastet ut av husene sine, trengs det en lynavleder, en som forhindrer at arbeiderklassen i USA går på barrikadene for et sosialt samfunn. Det måtte en predikant til!

Kanskje det viktigste med seieren til Obama er at det ekstreme høyre tapte? Det gjør mobilisering mot supermakta USA, i monopolkapitalens høyborg, lettere.

En kurdisk frisør fra Irak, i en liten by på Østlandet, er strålende fornøyd. Hvis Obama holder 50 % av løftene, er det fantasisk, sier han.

Det er litt som i Norge. Soria Moria i det ene øyblikket – krise i helsevesenet, miljøødeleggende oljeboring, krig i Afghanistan og pensjonsran i det neste.

Har Obama og Stoltenberg sendt smser til hverandre?