Leder

Av Erik Ness

Nr 2 2015

Det tok av med TISA

Etter at Rolv Rynning Hanssen skrev om TISA i Rødt! før jul, er spørsmålet blitt en del av samfunnsdebatten. Ikke bare på grunn av artikkelen, men den bidro og var til hjelp for Rødt som hadde stands 50 steder i februar. For mange er det grunnartikkelen når en breiere allianse nå går på gatene 18. april, den internasjonale dagen mot TISA og TTIP.

Men fortsatt er det nesten ingen som svarer «Ja, dette er jeg imot», når de mottar løpesedler. Det er denne «tåka» rundt forhandlingene om handelsavtalen om tjenester som gjør at tilhengerne enda ikke er utfordret på en åpen bane. For det er fortsatt mulig å si: Ja, men det er ikke privatisering det dreier seg om. Bevis det!

Det er derfor utmerket at Senterpartiet tok initiativet og fikk SV med slik at kravet om fullt innsyn i forhandlingene, Norges krav og forhandlingsmandat nå er stilt til Stortinget: Full åpenhet!

Hellas sin EU-kamp

Dette nummeret har hovedtema om Hellas. Om hvordan Troikaen har tatt full kontroll over både politikk og økonomi, detaljstyrer grekerne – og ikke minst: hvordan Syriza, fagbevegelsen og det greske folket slåss mot kneblinga.

Syriza er et sosialistisk parti, en samling av en brei venstreside med sosialister og kommunister. Bortsett fra størrelsen og den politiske virkeligheten de står i, ikke helt ulikt Rødt.

Kampen om Hellas kan få revolusjonerende konsekvenser, hvis de greier å stå imot.

Det viser sprengkrafta og betydninga av nasjonal sjølråderett.

Hellas er heller ikke til salgs!

Erik Ness