leder

Av Red.

Nr 1 2012

Menn som voldtar kvinner, opprører folk, med rette. Politikere som krenker unge kvinner, enda mer.

Menn med makt er farlig, enten de er politikere eller ledere. Kombinasjonen makt og alkohol kan være livsfarlig.

I vårt samfunn er makt og karriere knyttet sammen i mannsrolla. Et samfunn uten undertrykking, et samfunn uten klasser, gir mindre grobunn for menn som maktmennesker.