69erne – leder

Av

Nr 4 2009

For 40 år siden, i februar 1969, marsjerte Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) ut av Sosialistisk Folkepartis landsmøte, mens de sang Internasjonalen. Høsten 1969 fikk SF 3,5 % av stemmene ved stortingsvalget, men ingen representanter.

Splittelsen mellom revolusjon og reformisme førte til AKP(ml), RV, Rødt og Rød Ungdom.

Klassekampen, avisa med den revolusjonære formålsparagrafen, er ett resultat av utmarsjen i 1969. Kvinnekampen, klassekampen, streiker og streikestøtte kampen for offentlig velferd, mot imperialismen, EU-kampene, for pensjon og uføretrygd ville vært annerledes uten februar 1969.

I Norge var 68 i 69.