Harry Magdoff – 21. august 1913 – 1. januar 2006

Av Kjell Johansen

2006-02

Harry Magdoff døde i sitt hjem i Burlington, Vermont 1. januar i år, 92 år gammel. Han var redaktør av magasinet Monthly Review (MR) fra 1969, først sammen med grunnleggeren av MR, Paul Sweezy og etter hans død, sammen med John Bellamy Foster. Harry var sosialist og en av verdens ledende økonomiske analytikere på området kapitalismen og imperialismen.

Monthly Review | Magdoff-artikler på nettet | Monthly Review i Røde Fane og Rødt!

Les også Harry Magdoff: Grensene for internasjonal økonomisk reform i dette nummeret


Med dette er en av de store tradisjonsbærerne innafor den nålevende marxistiske tradisjon borte. Sjøl blei jeg først oppmerksom på MR-miljøet gjennom artikler av Paul Sweezy i polemikk med blant annet Charles Bettelheim og Maurice Dobb, om sosialismens utvikling i Sovjet, utgitt på svensk i 1971. Seinere også artikler av Harry Magdoff, sjøl om jeg ikke blei fast abonnent av MR før i 1991.

Det var derfor svært interessant å få møte Magdoff i forbindelse med AKPs konferanse i Oslo, "Markedskreftenes triumf – eller sviende blåmandag" i 1992. Innledningen kan fortsatt fåes hos AKP. At det var AKP som brakte Magdoff til Norge var ingen tilfeldighet. Det har hele tiden vært "ml-bevegelsen" som har stått nærmest MR-tradisjonen i Norge, som stadig har dratt artikler derfra inn i den norske debatten, blant annet gjennom Røde Fane/Rødt!.

Magdoff sitt mest innflytelsesrike verk var The Age of Imperialism: The Economic of U.S. Foreign Policy (1969) (Imperialismens tidsalder). Denne hadde enorm innflytelse på venstresida i USA under Vietnamkrigen. Den solgte i 100.000 eksemplarer og blei oversatt til tre språk. Andre større arbeider inkluderer: Imperialism: From the Colonial Age to the Present (1978) og fem bøker med økonomiske analyser samlet fra Monthly Review og gitt ut i samarbeid med Paul Sweezy (The Dynamic of US Capitalism (1970), The End of Prosperity (1977), The Deepening Crises of US Capitalism (1980), Stagnation and the Financial Explosion (1987) og The Irreversible Crises (1988)). Senest i 2005 publiserte han et større essay i Monthly Review (nr 3, volum 57, juli – august) sammen med sin sønn Fred Magdoff: "Approaching Socialism".

Harry blei født 21. august 1913 i Bronx, sønn av en arbeider som var russisk jødisk emigrant. Hans første møte med Karl Marx var da han 15 år gammel fant et eksemplar av Bidrag til kritikken av den politiske økonomien i en bruktbokhandel. Han har seinere fortalt at forordet gjorde dypt inntrykk, og at det fikk ham i gang med å lese om økonomi, sjøl om han sa han ikke forsto resten av boka. Han begynte på City College i New York på ingeniør-, matte- og fysikkfag, men ble suspendert på grunn av venstreorienterte politiske aktiviteter. Disse inkluderte medlemskap i Social Problems Club og redigering av organisasjonens blad, Frontiers. Harry var også aktiv i den radikale National Student League, og redigerte (sammen med poeten Muriel Rukeyser) organisasjonens blad, The Student Review, i 1932-33. Det var på denne tiden han giftet seg med Beatrice Greizer (kalt Beadie av venner). Etter eksamen fra New York-universitetet med en BS-grad i økonomi begynte han å arbeide for forskjellige New Deal-organer, inkludert Works Progress Administration (som administrerte nødsarbeid). Mens han arbeidet her, utviklet han målemetoder for produktivitet innen industrien som fortsatt brukes av blant andre Arbeidsdirektoratet. Han skrev blant annet forskningsrapporten "Production, Employment, and Productivity in 59 Manufacturing Industries, 1919–1936". Da USA ble med i andre verdenskrig, ble han med i styret for krigsproduksjonen (War Production Board) som ansvarlig for inspeksjon, planlegging og kontroll av fabrikker som produserte maskiner og utstyr for metallbearbeidingsindustrien. I 1944 ble han sjefsøkonom i Handelsdepartementet (i Current Business Analysis Division). Senere var han spesialassistent for handelsminister (tidligere visepresident) Henry A Wallace.

Da mccarthyismen startet, ble Magdoff effektivt svartelistet og ble tvunget til å forlate alt regjeringsarbeid og offentlig politisk arbeid. Tidlig i 1950-årene måtte han for å overleve ta jobb på Wall Street som finansanalytiker og aksjemegler, og ga tidvis råd til fagforeninger om investeringer til pensjonsfonds. På slutten av 50-tallet begynte han i publiseringsfirmaet Russel & Russel. Disse hadde spesialisert seg i å utgi akademiske bøker som var gått ut av produksjon, blant annet ga de ut Black Reconstruction in America av W E B DuBois, som Harry fikk i stand. Firmaet hadde stor suksess, og Harry ble etter hvert medeier. Ved salget til Atheneum i 1965 gjorde hans andel av salgssummen Harry mer økonomisk uavhengig og han ville følge sine egne politiske lyster. Han underviste noen år på New School of Social Research og Yale, fagene inkluderte økonomisk planlegging, økonomisk utvikling, økonomisk teoris historie og marxistisk økonomi. Han publiserte "Problems of United States Capitalism" i Socialist Register i 1965. Harry ble en nær venn av Paul Baran og redaktørene i Monthly Review, Paul Sweezy and Leo Huberman. Etter Hubermans død i 1968, ble Harry medredaktør i Monthly Review.

Magdoff var spesielt opptatt av imperialismen, og til hans 90-årsdag arrangerte MR-organisasjonen et stort seminar, "Imperialism Today", som blant annet resulterte i MRs dobbeltnummer "Imperialism Now" juli – august 2003, med mange av innledningene fra seminaret. Boka Imperialism without Colonies, en samling av artikler av Harry Magdoff, ble gitt ut til jubileet, og jeg vil anbefale alle som leser engelsk og er opptatt av politikk, å lese både boka og Monthly Review nr 3, volum 55. I forbindelse med USAs offensiv i verden og den økte interessen for litteratur som kan forklare dette, er det heller ikke tilfeldig at Monthly Review har tatt opp kampen mot alternative, ufarliggjørende forklaringsmodeller, som Michael Hardt og Antonio Negris bøker Empire og Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. I et av de siste numrene Magdoff var redaktør for, har blant annet Samir Amin et kraftig oppgjør med disse teoriene under tittelen "Post-Imperialist Empire or Renewed Expansion of Imperialism?".

Med sin bakgrunn i grundige studier av kapitalistisk produksjon og spesielt planarbeid, og kapitalistisk planproduksjon fra krigen og New Deal var han også en av de med best forutsetninger for å vurdere spørsmålene om planproduksjon kontra marked. I en svært interessant artikkel fra MR i oktober 2002, "Creating a Just Society: Lessons from Planning in the U.S.S.R. and the U.S", går han inn på dette og i det siste større arbeidet hans (sammen med sønnen Fred Magdoff), "Approaching Socialism", kommer han inn på aspektet marked kontra plan, og erfaringer fra Sovjet og Kina.

Harry Magdoff har fortsatt mye å lære oss gjennom bøker og artikler på engelsk, men også mange oversatt til norsk for Røde Fane/ Rødt!, og tilgjengelig på AKPs hjemmeside. Han har også vært en stor inspirasjon for mange. At han og mange med ham har stått på og bidratt med teoriutvikling og kommentarer opp i en meget høy alder, bør være til en fortsatt inspirasjon for unge og gamle på den revolusjonære venstresida i årene framover.