Kan fagbevegelsen stå imot?

Av Rolv Rynning Hanssen

Bokomtaler Nr 4 2018

Asbjørn Wahl:
Fagbevegelsen i samfunnskampen
Progressivt forlag, 2018, 268 s.

Asbjørn Wahl er en kjent skikkelse i norsk samfunnsdebatt. Nå like før han går av med pensjon fra Fagforbundet og For Velferdsstaten og internasjonale verv i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen, har han samlet over 250 sider med sine beste artikler.

Rolv Rynning Hanssen er ansatt i Fagforbundet og regnskapsfører for Forlaget Rødt.
Foto: Progressivt forlag

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

I sitt forord skriver Asbjørn Wahl:

Vi lever i dramatiske tider. Verdensøkonomien er inne i en dyp og langvarig krise. Ulikhetene i samfunnet, både nasjonalt og globalt, er sterkt økende. Konsentrasjonen av velstand blant en liten klikk av superrike overgår alt vi har sett i moderne historie. Etterkrigstidas politiske regime i vår del av verden er i ferd med å bryte sammen. Vi opplever sterke samfunnsmessige oppløsningstendenser. På toppen av dette står vi overfor ei klimakrise som truer menneskehetens framtid dersom det ikke iverksettes umiddelbare tiltak – med et helt annet omfang enn det som er situasjonen i dag.

Jeg er neppe den mest saklige i anmeldelse av boka hans. Gjennom 40 år har jeg lest, og ikke minst brukt artiklene til Asbjørn i tillegg til å være kollega.

Men nettopp dette, med bruk av artiklene, er viktig. Disse er skrevet de siste tjue årene, og jeg nevner noen: Globalisering, EU og krise, Arbeidsliv, Kampen om offentlig sektor, Klasse og politikk, Klimakamp og Slik virkeliggjør vi våre visjoner. For mange av oss har disse artiklene enkeltvis fått oss til å tenke og se hvorfor ting skjer, og hva vi kan tenke på av mottrekk. Å bruke disse artiklene har gjort at mange har fått innblikk i utviklinga i kapitalismen i Norge i dag, hvordan den forandrer seg, og hvordan den finner nye områder for profitt.

Asbjørn har i lang tid vært leder for aksjonen For Velferdsstaten, og i boka får du nyttig kunnskap om inntoget av profittjegerne i den norske velferdsstaten. Han viser hvordan denne typen kapitalister delvis ønskes velkommen som valgfrihet innen velferden, eller hvordan politikerne har gitt opp å regulere kapitalen på disse områdene.

Han peker skarpt på hvordan de sosialdemokratiske partiene søker mer og mer inn mot det politiske sentrum og ikke mot arbeiderklassen. Ved å gå i ett med mange av de tradisjonelt borgerlige partiene på mange områder, utvisker de seg selv. Markedsliberalismen har blitt den felles politikken. Det er bare nyanser igjen.

Men han peker også i artiklene på at det i Norden fremdeles finnes et håp. Det er mulig å slåss for en endring tilbake mot en velferdsstat uten profitt, uten det brutalisert arbeidslivet (begrepet jeg faktisk trur Asbjørn var den som lanserte).

Interessant er også hans tanker om framtida. Kapitalkontroll må på dagsordenen igjen, for å oppnå demokratisk kontroll av økonomien, og det må til og med skje gjennom å bryte med internasjonale avtaler (EU/EØS og diverse investeringsavtaler), ettersom disse i markedsliberalismens tidsalder i stor grad er blitt brukt til å sikre kapitalinteressene «evig liv» og uinnskrenket makt.

Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille. Den må gå mot venstre – ikke høyre. Den må dra de politiske partiene til venstre. Fagforeningsledere er ofte tilfreds med politiske løfter på ett område – uten at intensjonene følges av tiltak eller mobilisering for å endre de maktforholdene som er nødvendige for at intensjonene skal kunne realiseres. Fagbevegelsen må våge å kjempe og våge å vinne.

I avslutningen understreker han ei utfordring venstresida stadig møter, at for å kunne løse et problem, må vi først forstå det.

Denne artikkelsamlinga er et tungt bidrag for å kunne forstå problemene og bli inspirert til å forandre verden. Ei bruksbok som anbefales.