Innhold nr 4 2021

Av Redaksjonen

2021-04 Innholdsliste

Innhold nr 4 2021

Leder av Tomine Sandal: Digital dagsorden

Plukk

Stian Bragtvedt: Gnistsamtalen med Hege Bae Nyholt

Hannah Sigriddatter Ander: Staten og teknologikapitalen – Et resymé

Grace Blakeley: De store teknologimonopolistene og staten

Tomine Sandal: Intervju med Ida Vikøren Andersen: Når det koker i kommentarfeltet

Hannah Sigriddatter Ander: Algoritmer og Facebook – et krasjkurs med Tania Bucher

Philip Thingbø Mlonyeni: Fri flyt av data

Svein Olsen: Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat. Del 2

Peder Østring og Alf-Jørgen Schnell: Reisebrev fra den marxistiske konferansen i Danmark

Terje Skaufjord: Taliban – stabil i 27 år

Stian Bragtvedt: Sosialismeverksted på Mesnali KONFERANSEN ER AVLYST

Halvor Fjermeros: Politikkens «røde djevler» utfordrer makta i Belgia

Ivar Espås Vangen: Hvorfor nei til NATO?

Jorun Gulbrandsen: Er kvinnen fosterets beste vern? Eller største trussel?

Ole Marcus Mærøe: Den usolidariske EØS-avtalen

Debatt:

  • Yngve Solli Heiret: Svar til Oscar Dybedahl om staten
  • Johan Petter Andresen: Boka Arbeiderklassen

Bokomtaler:

  • Sally Rooney: Hva må til for en bedre verden?
  • Jonas Bals: En murstein i streikens tjeneste
  • Utsa Patnaik og Prabhat Patnaik: Imperialisme: Historie og nåtid
  • Helge Ryggvik: Norsk oljeutvinning i Barentshavet
  • Jamie Allison m.fl: Pessimistisk og tankevekkende om klimakampen .
  • Ida Jackson: Fødselsdag

Jokke Fjeldstad: Revolusjonens Fra A til Å