Innhold nr 3–4 1972

Av Redaksjonen

Nr 3-4 1972

Innhold nr 3–4 1972

Marxisme eller populisme

Marxismens program og populismens s. 4

Populistiske forfedre s. 7

Marxismen, populismen og arbeiderklassen s. 13

Bjørn Nilsen: En gang skal vi flytte tilbake s. 32

Om bøndenes stilling s. 33

«Spekkhoggersosialismen» s. 49

Kinas holdning til miljøvernspørsmålet s. 56

Økologi og klassekamp s. 62

Miljømordet i Vietnam s. 78

Ungene

Til spørsmålet om ungene s. 86

EEC

Uttalelse fra Sentralkomiteen i MLG s. 96

Albanias syn på EEC s. 97

«Det forente Europa» s. 98

Seieren er vår! s. 105

Om noen valgresultater s. 105

Nasjonal sjølråderett

Per Sivle: Dikt s. 112

James Connolly: Det irske flagg s. 120

På grunn av plassmangel må en artikkel om forurensninga på arbeidsplassene utstå til neste nummer.

Redaktør og ansvarlig utgiver: Pål Steigan.

(Da vi la ut dette på marxisme.no, 10/3-2021, la vi ikke ut alle bilder og illustrasjoner, pga jobbmengde. Komplett finner du her: http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1972/index.html.)