Innhold

Av

Nr 3 1974

Oljeeventyret
Sigurd Allern: Oljeeventyret … s. 2
Gull og grønne skoger for kvinnene? … s. 14
Skal jordbruket legges ned? . . . s. 20
Kamp mot oljeinvesteringene . . . s. 26
DNA-våpen i oljepolitikken: to eksempler s. 30

Kommentar
SV – etter landskonferansen . . . s. 37
Kjell Pettersen: Arbeider om LO …. s. 43
For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring … s. 44

Internasjonalt
Fronten mot supermaktene (3) Sovjet – USA: Mot en ny verdenskrig’? … s. 57
Kambodsja: Lon Nol isolert . . . s. 68
Sovjet har anerkjent GRUNK . . . s. 71
«Venstre»-opportunismen «KUL»: Fri import av arbeidskraft! … s. 74

 

Oljeeventyret

Arbeiderpartiet har lagt fram to stortingsmeldinger om oljepolitikk. Stortingsmeldingene 25 og 30 tar for seg ulike sider av APs oljepolitikk. Kleppe har på vegne av AP en rekke ganger invitert til debatt om oljepolitikken. Vi tror ikke denne invitasjonen er ærlig ment. Grunnene til vår tvil er klare.

I 1974 vil det bli investert mer enn 10 milliarder kroner i bergverk, industri og
kraftforsyning. Dette er en vekst fra i fjor på mellom 3 og 4 milliarder kroner! Denne veksten har Kleppe selv vært med på å tvinge fram ved sin pakkeløsning i lønnsoppgjøret.

Over halvparten av investeringene i 1974 vil være investeringer innenfor rammen av oljeeventyret. Hvem var med på debatten som bestemte dette? Norske og utenlandske bank og monopoldirektorer var med. Så mange til tror vi ikke fikk være med. Og den debatten anses som avsluttet.

De utenlandske oljegigantene og deres banker står i kø for å etablere seg – for å skumme fløten. Vil Kleppe vente med konsesjonene til debatten har vist USA-
imperialismen ryggen? Vi er sikker på at heller ikke dette viktige temaet står på Kleppes dagsorden for den offentlige debatt.

En årlig produksjon på 50 millioner tonn olje og 50 milliarder m 3 gass og kanskje mer er APs «forslag» til utvinningstempo. Men alle viktige faktorer som bestemmer tempoet, fattes det allerede vedtak om uten offentlig debatt.

Men vi trenger debatt.

Kleppes oljeplaner er ikke stort annet enn et ja og amen til monopolenes   investeringsønsker. Planene betyr nedlegging av norsk jordbruk. Det betyr sanering av viktige industrier som tekstil, bekledning og skotøy, møbelindustri osv. Fiskeriene er dobbelt truet: Langt lavere inntekt enn oljesektoren og direkte oljeforurensning i havet. Som helhet tar APs oljeplaner sikte på å få fram en ekspansiv oljeindustri ved hjelp av sanering av såkalte «ulønnsomme» bransjer.

Vi trenger en debatt om konsekvensene i oljeeventyret. Og vi trenger en slagkraftig propaganda mot APs oljeplaner.