Innhold 2A 2019

Av Redaksjonen

2019-02A Innholdsliste

Leder 4

Bendik Hugstmyr Woie: Fortsatt Rødt håp i Tromsø 6

Andreas Tymi: Rødts erfaringer med samarbeid i Bodø 12

Gunnvald Lindset: Lokale samarbeidsformer etter valget 2015 22

Øyvind Andresen: Ta fellesskapets skole tilbake! 26

Rolv Rynning Hanssen: Hjelmengutvalget 36

Michael Roberts: Progressiv kapitalisme – ei sjølmotseiing 44

Erik Solheim: Finn vi nok fornyeleg energi? 50

Bokomtaler

Karl Marx: Kapitalen bok 2 56

Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser: Populisme 62