Innhold

Av

2013-02

Stian Johansen: Boligdikt ……………………………………………………… side 6
John Thomas Suhr: Papirløse er også en del av arbeidslivet! …… side 8
Rudolf Nielsen: Svar (Dikt) ……………………………………………………….. side 15
Ståle Holgersen: Hundre år med marxistisk kriseteori ………………. side16
Eva Marie Mathiesen: Kvinnene tilbake til kjøkkenbenken ……….. side 30
Øyvind Bremer Karlsen og Berit Krogh: Det dei seier (Dikt) …….. side 37
Camilla Kitty Karlsen: Derfor trengs feminismen ……………………….. side 38
Judith Mirkinson: Abortkampens historie i USA ……………………… side 44
Lars Johnsen: EØS foran LO-kongressen ……………………………… side 50
Gunnvald Lindset: EUs Pasientrettighetsdirektiv …………………. side 56
Mari Eifring og Joachim Espe: Arbeidslivet med EØS ……………. side 62
Fredrik V. Sand: Retningsvalget ………………………………………… side 68
Stein Buan: Gaveabonnementet (Novelle) ……………………………… side 74
Erling Folkvord: Kurdistan – ikke bare for kurdere side …………….. side 78
Abdullah Öcalan: Tale på Newroz ………………………………………….. side 82
Erling Folkvord: Til Kurdistan for å lære ………………………………….. side 86
Johan Petter Andresen: Hvor går den nepalske revolusjonen? …. side 92
Pål Steigan: Den nye, lange krigen om Afrika …………………………. side 100
Richard Seymore: Den liberale imperialismen ………………………….. side 108
Sinan Antoon: Et Prisme; Vætet Av Vrede (Dikt) ……………………….. side 119
Olav Randen: Eit samfunn nedanfrå ……………………………………… side 120
Per Bjønnes Kristiansen: En sjøens helt – Skogsmatrosen …. side 132
Kari Celius: Lyckliga i alle sina dagar. Om pengars och människors värde …. side 137
Mathias Bismo: Nytt nummer av Vardøger …. side 140
Kjell S Johansen: Flere spor – mange veier ? …. side 143
Boktips: …. side 146