Innhold

Av

Nr 1 2013

Jenny Wrangborg: Dikt ……………………………………………………………………………. side 6
Jorun Gulbrandsen: Vis fram kvinnene, ikke la dem forsvinne! ………………………….. side 10
Intervju med Gerd von der Lippe: Idrett, kjønn og makt ……………………………………. side 20
Marie Sneve Martinussen: Pissoarer bak scenen ………………………………………….. side 26
Ellen Aanesen: Abortkampen i Norge …………………………………………………………. side 30
Seher Aydar: Respekter jenter – stopp voldtekt …………………………………………….. side 40
Aud Karin Bjørn: Overgrep er ikke seksualitet. Det er makt ……………………………… side 44
Magnhild Folkvord: Da kvinnene brukte stemmeretten dei ikkje hadde ………………… side 52
Torild Skard: Elsa Laula Renberg. Første politiske sameforkjemper ……………………. side 64
Randi Rønning Balsvik: Ellisif Wessel: ………………………………………………………… side 69
Morten Falck: Kristine Bonnevie ………………………………………………………………… side 76
Vandana Shiva: Den auka valden mot kvinner i India ……………………………………….. side 84
Intervju med David McNally: Dagens arbeiderklasse, krise og muligheter for motstand side 88
Intervju med Thoraya el-Rayyes og Majd Muhsen: Jordan, ei buffersone ………………. side 94
Øyvind Bremer Karlsen:Novelle …………………………………………………………………. side 98
Øyvind Bremer Karlsen: Dikt …………………………………………………………………… side 103
Bokomtaler …………………………………………………………………………………………. side 105
Boktips av Jon Børge Hansen ……………………………………………………………………side 114