Innhold

Av

Nr 4 2009

Leder: 69erne

Olav Randen: Befolkningspolitikk – eit globalt perspektiv side 4

Philip McMichael: Matkrisa i historisk perspektiv side 15

Jokke Fjeldstad: Landgrabbing – kappløpet etter land side29

Helge Ryggvik: Grunnrente, oljepengene og moral side 34

Arne Byrkjeflot: Nå tar de uførepensjonistene side 48

Oxfam: Mytene om privat helsetjeneste i fattige land side 54

Maren Rismyhr: Hvorfor skole? side 61

En reise til Nepal, 2009 side 68

Erik Skare: De palestinske teppemakerne side 76

Pål Steigan: Mot terrorismen side 80

Mathias Bismo: Gotfred Appel og snylterstaten side 85

Fredrik V. Sand: All makt til 17-åringene! side 90  

Debatt:

Johan Petter Andresen: Marx eller Keynes? side 95

Trude Malthe Thomassen: Kommunalt eierskap bare mulig uten EØS-avtalen side 102 

Novelle: 

Øivind Bremer Karlsen: Sjølvforsvar side104 

2 dikt av Einar Sagen sidene 101 og 143 

Bokomtaler:

Mads Gilbert og Erik Fosse: Øyne i Gaza side 106

Helge Ryggvik: Til den siste dråpe side 109

Per Velde: Raddis! side 114