Innhold 1992 nr 1

Av Redaksjonen

1992-01

  1. Astrid Hamre: Med tro på arbeiderklassen (intervju med Kjell Skjervø)
  2. Aksel Nærstad: Et parti uten make
  3. Rune Soma: RV i 90-åra
  4. Peder Martin Lysestøl: Et revolusjonært og udogmatisk parti
  5. Kari Celius: Den flerstemmige revolusjonen – en kinesisk eske
  6. Tollef Hovig: Alternativ sosialismevisjon
  7. Johan Petter Andresen: Den sosialdemokratiske seierherren
  8. Tor Otto Tollefsen: Rakner arbeiderkollektivene?
  9. Johannes Nymark: Spania er EFs jumbo