Forord

Av

2009-02A

Det siste året har interessen for Karl Marx vokst i takt med utbredelsen av den økonomiske krisa. Marx’ hovedverk, Kapitalen, leses med fornyet interesse av folk som vil forstå det som skjer. Vi i tidsskriftet Rødt! har etter beste evne prøvd å spre lesestoff som kan gi en marxistisk forklaring på det som skjer nå, og hvorfor det er nødvendig at arbeiderklassen igjen kommer på offensiven.

Denne tegneserien er et ledd i arbeidet med å gjøre Marx sine tanker tilgjengelig for flere.

Det er nemlig ikke slik at denne krisa er et resultat av noen få finansakrobaters grådighet, eller noen få råtne huslån i USA. Den økonomisk krisa har røtter i kapitalismens akkumulasjonsprosess, og er et resultat av den grunnleggende motsetningen mellom arbeid og kapital. Kapitalen med bobler gir en kjapp og poengtert oversikt over de viktigste trekkene ved kapitalismen slik Marx så den. Klasseforholdene gjennom historien, varens verdi, dens fetisjkarakter og kildene til merverdien blir forklart. Alt sammen illustrert av portugiseren Carlos Barraderas.

At det oppstår kriser under kapitalismen, betyr ikke at kapitalismen som system har kommet til endestasjonen og historiens skraphaug – slik den burde. Den økonomiske krisa vi er inne i nå, kan bli løst innenfor det kapitalistiske systemet. For eksempel ved at kapitalverdier blir nedskrevet, eller at arbeidere går ned i lønn. Spørsmålet er hvem som skal betale prisen for å få systemet til å «fungere» igjen. Som så ofte før er det fullt mulig at det også denne gangen vil gå hardest ut over vanlige folk gjennom massearbeidsløshet og økt utbytting.

Serien er over 25 år gammel og et produkt av sin tid. Samfunnet, og ikke minst hvordan vi ser på samfunnet, har endra seg mye siden da. Dette vil du merke når du leser Kapitalen med bobler.

Vi har valgt å oversette serien og gi den ut nettopp fordi vi tror ideene fra Marx’ Kapitalen er viktige for å forstå drivkreftene bak samfunnsutviklingen, og ikke minst for å forstå den krisa vi står opp i nå, og hvorfor kriser er uløselig knyttet til kapitalismen som system.

Kunnskap om verden er viktig. Spesielt for de som har satt seg som mål å forandre den.

Tidsskriftet Rødt!
Jokke Fjeldstad
Stian Bragtvedt