E-BOK: Kampen for sekstimersdagen

Johan Petter Andresen: Kampen for sekstimersdagen. Et forsøk på marxistisk analyse. Forlaget Rødt! nov. 2015

I denne boka går forfatteren inn på historia til kampen for kortere arbeidstid og de sentrale problemstillingene til en av de viktigste kampene som arbeiderklassen er oppe i: Kampen om arbeidstida.

Boka finnes også som vanlig trykt bok.

ISBN 978-82-8349-000-8

 

Innhold
Innledning............................................................................................. 1
1. Utviklinga etter 1800 - kampen for ti- og åttetimersdagen............ 6
2. Kapitalismen skaper vilkåra for kortere arbeidstid....................... 13
3. Arbeiderinternasjonalens fødsel, framvekst og sosialismens seier
1880 – 1919 ........................................................................................ 18
4. Kapitalismens krise 1929- 45. Kampen for 40-timersuka............ 23
5. Etter krigen: imperialismen på retrett.
Realisering av 40-timersuka ............................................................. 27
6. Sosialismens andre seier 1945 – til slutten av 70-tallet................. 29
7. Samtidig med sosialismens store framganger
begynte sosialismens
nederlag.......................................................... 31
8. Sosialdemokratiets farvel til sosialismen
og kommunismens fall....................................................................... 33
9. Kapitalismen 1945 – 2015, avtakende
vekst................................... 35
10. Arbeidstidsforkortinger i Norge etter 1930................................... 38
11. Vi jobber like lenge nå som på 70-tallet.......................................... 41
12. Kvinnene inntar arbeidslivet............................................................. 45
13. Kvinnenes styrka posisjon i arbeiderklassen.................................. 48
14. Kvinnene straffes fordi de gjør den viktigste jobben.................... 49
15. Arbeidsløshet og arbeidstid ............................................................ 51
16. Men jobber ikke folk en for kort periode av livet sitt?................. 58
17. Lavere pensjon eller kortere arbeidstid?......................................... 62
18. Vi går lenger på skole......................................................................... 63
19. Er kapitalistene tjent med kortere arbeidstid?................................ 64
20. Lokale forsøk med sekstimersdagen............................................... 65
21. Kampen om normalarbeidsdagen................................................... 66
22. Tariffavtale eller lov?.......................................................................... 68
23. Arbeidstidas lengde og arbeidets intensitet.................................... 70
24. Har samfunnet råd til sekstimersdagen? ....................................... 71
25. Forholdet mellom lengre ferie og kortere arbeidsdag................... 75
26. 1980-tallet. Sekstimersdagen settes på dagsorden......................... 77
27. Arbeidstidskommisjonen, 1984....................................................... 78
28. «Lønnskostnadene i Norge kan ikke være høyere
enn hos våre handelspartnere»......................................................... 84
29. Hvorfor kan ikke kapitalistene
bære regninga
for en arbeidstidsforkortelse?........................................................... 91
30. Endring av Gini-koeffisienten.......................................................... 94
31. Grønne argumenter for en arbeidstidsforkortelse........................ 95
32. Må vi ha videre økonomisk vekst i 40 år
for å kunne innføre sekstimersdagen?............................................. 97
33. Må vi betale mer skatt for å få til sekstimersdagen?...................... 99
34. De internasjonale rammebetingelsene
for kampen..................... 101
35. Kampen i Norge............................................................................... 108
36. Partiene og sekstimersdagen...........................................................111
37. Noen gode grunner for sekstimersdagen..................................... 117
Vedlegg
ILO konvensjonen (Nr. 47) om 40-timersuken................................... 121
Note med tabeller om utviklinga av faktorinntekten.......................... 125
Uttalelse fra Trondheimskonferansen 2015......................................... 130

Price: 6,00 NOK

Loading Updating cart...