E-BOK Peder Martin Lysestøl: Palestinerne. Historie og frigjøringskamp

E-BOK Peder Martin Lysestøl: Palestinerne. Historie og frigjøringskamp«

Peder Martin Lysestøl har besøkt palestinageriljaens baser mange ganger. Han kjenner folk på alle nivåer – fra vanlige flyktninger i leirene til ledere i Fatah. Han har studert dokumenter som aldri før er offentliggjort i Vesten. Derfor har han kunnet skrive boka Palestinerne, sett fra deres eget synspunk.»
(Fra omslaget til førsteopplaget i 1973)

Da Palestinerne kom, var opinionen i Norge og den vestlige verden ekstremt pro-israelsk. Når det tredje opplaget utgis i 2009, er Gaza akkurat bombet sønder og sammen. Men: Palestinerne har venner over verden, flere enn noensinne.

Peder Martin Lysestøl har skrevet et fyldig kapittel om palestinernes kamp fra 1973 til 2009, «Kampen for et fritt Palestina fortsetter». Det er nye kart og bilder
fra tida etter 1973. Finn Sjue har skrevet et nytt forord.

Det har vært et sterkt ønske lenge blant palestinaaktivister i Norge om å få utgitt boka på nytt. Tidsskriftet Rødt! gir ut det tredje opplaget fordi kunnskap er viktig for å styrke solidaritetsarbeidet med det palestinske folket.

April 2009 3. opplag Tidsskriftet Rødt!
1973: 1. opplag Forlaget Oktober AS
1975: 2. opplag Forlaget Oktober AS

ISBN 978-82-91-77857-0

Price: 50,00 NOK

Loading Updating cart...