Om Kapitalen av Marx

Alfredo Saad-Filho, Ben Fine: Om Kapitalen av Marx ( Forlaget Rødt!, 2009, 229 sider. Første utgave: Marx' Capital, 1975, The Macmillan Press ltd. Nyere versjoner er reviderte. den norske versjonen er oversatt fra 2004-utgava.))

Marx er alltid aktuell. Denne lille boka gir en god innføring i alle sider ved Marx’ hovedverk, Kapitalen. Den er samtidig en innfallsport til moderne engelskspråklig marxistisk økonomi. Hovedforfatteren, Ben Fine, har vært blant de mest innflytelsesrike marxistiske økonomene i mer enn 30 år. Boka har også omfattende henvisninger til videre lesning. I våre dager vil mye av denne litteraturen være tilgjengelig via bokhandler på nettet.

Først og fremst håper vi imidlertid at den kan inspirere til å studere Kapitalen og andre verker av Marx.

Den første engelske utgava av denne boka kom i 1975. Den norske utgava kommer samtidig med, og skulle være identisk med den femte engelske utgava. Den inkluderer et nytt kapittel om den nåværende økonomiske krisa.

ISBN 978-82-971778-60-0

Price: 75,00 NOK

Loading Updating cart...