Ikke send meg til en «kone»,doktor – fra 3 års fengsel til selvbestemt abort

Ellen Aanesen: Ikke send meg til en «kone», doktor (Forlaget Rødt!, 2012, 375 sider. Førsteutgava kom på Forlaget Oktober i 1981)

Boka bygger på samtaler med gamle og unge medsøstre, på lesning av aviser, tidsskrifter og hefter fagbøker og offentlige utredninger, forskningsarbeider, brev og private dokumentsamlinger.

Dette er boka om abortkampen i Norge. Ellen Aanesen har skrevet et nytt forord til denne nye utgivelsen fra Forlaget Rødt! Oktober Forlag ga ut den første utgaven.

TRE GENERASJONER KVINNERS opplevelse av sin egen situasjon, frykten for å komme ”i uløkka”, fortvilelsen over fødselstvangen, kjærligheten og omsorgen overfor

barna de har født. Den skjulte historien om illegale aborter, om skam, skyld og angst og kvinners tålmodighet.

TRE GENERASJONER ABORTMOTSTANDERE, med den samme redselen for at kvinnen skal få bestemmer over sin egen kropp og sitt eget liv, uten vilje til å forstå de abortsøkendes situasjon og motiver, med de samme argumentene tiår etter tiår.

TRE GENERASJONER FOREGANGSKVINNER, med Katti Anker Møller som den første i rekken, som har trosset kirke og øvrighet og gjennomlevd utallige skuffelser og nederlag – uten å miste av syne, kvinners rett til selvbestemmelse.

NYE GENERASJONER KVINNER har selvbestemt abort takket være disse tre generasjonene, men abortmotstanderne er på offensiven i Norge og internasjonalt. Denne boka er til disse nye generasjonene for å inspirere og styrke kampen for kvinners rett til å bestemme over egne liv.

Ellen Aanesen har vært journalist i Dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK/Fjernsynet. Hun har laget dokumentarprogram om boligproblemer, oljevirksomhet, arbeidsliv, arbeiderhistorie, barn, abortsak, og kvinnefrigjøring og kvinnehistorie i en årrekke, og er nå pensjonist.

ISBN 978-82-91778-66-2

Price: 150,00 NOK

Loading Updating cart...