Harald Minken: Hjelp til å lese Kapitalen bok2

Harald Minken: Hjelp til å forstå Kapitalen bok 2

Forlaget Rødt! 2017
Omslag: Marte Teigen

Harald Minken har skrevet denne boka som en hjelp for å lese Kapitalen bok 2. Den forklarer hva kapital og verdi er, går igjennom kapittel for kapittel og har til slutt en egen artikkel om reproduksjonsskjemaene. Kapittel 1 og 3 har tidligere stått i tidsskriftet Gnist.

Karl Marx' bok, Kapitalen bok 2, kom ut i 1885 (etter Marx’ død). Norsk oversettelse, av Harald Minken, lanseres i januar 2018.

Det er andre gang Kapitalen bok 2 er oversatt til norsk. Først for over 80 år siden, da Fram forlag ga ut Erling Falks oversettelse. Den som Forlaget Rødt utgir, er mer komplett og lesbar. 

Bok 3 er ikke oversatt til norsk, enda.

Hjelp for å forstå Kapitalen bok 2, gir en oversikt som er nyttig enten man leser Bok 2 eller ikke.

85 sider

ISBN 978-82-8349-009-1

 

 

Price: 85,00 NOK

Loading Updating cart...