Den flerstemmige revolusjonen

Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen (Forlaget Rødt!, 2009, 197 sider. Opprinnelig ble boka utgitt av Oktober forlag i 1991)

Da Kjersti Ericsson i 1991 utga Den flerstemmige revolusjonen på Oktober forlag, ble den presentert slik:

«Den flerstemmige revolusjonen er et oppgjør med den tradisjonelle marxismen slik den blant annet har kommet til uttrykk i Sovjet og de østeuropeiske landene, og et oppgjør med det en kan kalle den vestlige radikale tenkningen og politikken. Idag er sosialismen mer enn noen gang erklært død, og svarene de sosialistiske landene har gitt, har vist seg ugyldige.

Men spørsmålene er fremdeles gyldige. Det er disse spørsmålene Kjersti Ericsson diskuterer i sin bok. I bunnen av Kjersti Ericssons argumentasjon ligger det en økologisk bevissthet og et kvinneperspektiv som gjør Den flerstemmige revolusjonen til spennende og konstruktiv lesning.»

Dette er også en grunn til at tidsskriftet Rødt! nå utgir boka på nytt.

Kjersti Ericsson har skrevet et nytt forord til 2009-utgava.

Kjersti Ericsson, født1944 i Oslo er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun var leder av AKP fra 1984 til 1988. Hun har utgitt diktsamlinger, romaner, faglitteratur, politiske skrifter og bøker på flere språk. Søstre, Kamerater! (Oktober forlag 1987, Røde Fane 1999, Forlaget Rødt! 2014) er oversatt til engelsk, spansk og tysk, og er fortsatt i salg.

ISBN 978-82-91778-53-2

Price: 75,00 NOK

Loading Updating cart...