Jørgen Sandemose: Historisk materialisme og økonomisk teori

JØRGEN SANDEMOSE: HISTORISK MATERIALISME OG ØKONOMISK TEORI

Dette er en studiebok om marxisme: historisk materialisme og økonomisk teori. Det er en innføring i Karl Marx' verditeori, hvordan utbyttinga skjer under kapitalismen, spørsmål om kriser osv. – ja, rett og slett: Hvordan fungerer kapitalismen?

Men kapitalismen er en historisk samfunnsformasjon. Forfatteren går gjennom utviklinga av klassene, forholdet mellom dem og hvordan de utvikler seg. Om religionenes rolle, om vitenskapen og vitenskapsmenn, om filosofi og filosofer. Og mye mer.

Dette er nyttig og nødvendig kunnskap, for å forstå for å forandre, for å skape et samfunn uten utbytting og undertrykking, det Marx kalte et kommunistisk samfunn.

Om forfatteren

Jørgen Sandemose er ansatt ved IFIKK, Universitetet i Oslo, og er aktiv i internasjonal debatt om Marx’ teori og om aktuelle politiske og filosofiske spørsmål. Han mener kapitalismens krise ikke er en finanskrise, men en produksjonskrise i kjernen av systemet.

Han har tidligere utgitt blant annet Ricardo, Marx og Sraffa: Kritikk av den nyricardianske retningen i moderne økonomisk teori (Gyldendal, Rhodos, Cavefors, 1976) Stat, religion, økonomi – Karl Marx og kapitalismens former(Aschehoug, 2002) og Kritikk av globaliseringsteorien(Aschehoug, 2011)

Forord av Terje Skog

Omslag: Brage Aronsen

ISBN 978-82-91778-96-9

Finnes også som e-bok.

Les også:

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen (Forlaget Rødt)
Carlos Barradas: Kapitalen med bobler (Forlaget Rødt)
Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest (Forlaget Rødt)Karl Marx: Kapitalen, Første Bok, bind 1 (Oktober, men selges i denne nettbutikken)

Price: 75,00 NOK

Loading Updating cart...