Forstå for å forandre, studiebok fra Rødt, 2019

Forstå for å forandre

Dette er Rødts andre studiebok med navnet Forstå for å forandre. Den er ganske annerledes, med to nye møter – ett om miljø og ett om Norge som krigernasjon. Møtet om hva kapitalisme er mye bearbeidet og gjort lettere forståelig. Studieboka er ajourført med oppdaterte vedtak fra Rødts landsmøte i 2019.

Ved bestillinger av 10 eller flere, ta kontakt på roedt@marxisme.no

INNHOLD
Bertholt Brecht: En lesende arbeiders spørsmål 8
Benedikte Pryneid Hansen: Forord 10
Leserveiledning 11

MØTE 1: Hva er kapitalisme? 13
Jorun Gulbrandsen:
Hvorfor rike blir rikere og fattige fattigere? 14
Litt hjelp 22

MØTE 2: Kan kapitalismen redde kloden? 23
Jorun Gulbrandsen: Kan kapitalismen redde kloden? 24
Eksemplet fisk 25
Eksemplet avfall 29
Eksemplet vind 32
Eksemplet olje 36
Litt hjelp 41

MØTE 3: Imperialisme på norsk 43
Arnljot Ask og Stian Bragtvedt:
Den snilleste krigerstaten i verden? 44
Litt hjelp 53

MØTE 4: Klasser, kvinnelønn og allianser 55
Fra Rødts prinsipprogram. Kreftene for forandring 56
Siri Jensen:
Hvorfor er kvinners arbeidskraft mindre verdt? 59
Litt hjelp 64

MØTE 5: Sosialisme 65
Rødts prinsipprogram: Hvorfor sosialisme? 66
Rødts prinsipprogram: Om kreftene for forandring 69
Kjersti Ericsson: Feministisk sosialisme? 71
Litt hjelp 86

FORSLAG TIL MER Å LESE 87
Michael A. Lebowitz:
Hvordan blir arbeiderklassen et revolusjonært subjekt? 88
Jorun Gulbrandsen:
Kvinner, menn og kapitalister – i praksis 92
Fra Arbeidsprogrammet til Rødt om olje 97
Rødts plan om arbeidsplasser og olja 98
Rødts Prinsipprogram om imperialisme 101
Jorun Gulbrandsen:
Lokal makt over avfall og SFO med eller uten EØS? 106

HVORDAN FÅ STUDIESTØTTE 110

ISBN 978-82-8349-026-8

Price: 95,00 NOK

Loading Updating cart...