Abortboka

Abortboka
Vårt liv! Vår kropp!

Tekster av Eli Aaby, Camilla Hestvik, Astri Melheim og Jorun Gulbrandsen, som også har redigert den for Rødts kvinneutvalg.

Kvinner krever rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Denne boka er et redskap i kampen.
Er det etisk riktig at andre skal bestemme at kvinner skal ta imot barn de ikke ønsker? Er det etisk riktig at barn skal bli født uten å være ønsket av mora si?
Er det etisk riktig at kvinner som vil føde barn, presses til å ta abort fordi de er fattige?
Abortboka er laget av Rødts kvinneutvalg. Den er ei bruksbok med kunnskap for videre kamp.
Vårt liv! Vår kropp!

ISBN 978-82-8349-019-0
ISBN 978-82-8349-020-6 (e-bok)

Mai 2019

Price: 60,00 NOK

Loading Updating cart...