En sørgelig vise

Av Rudolf Nilsen

Nr. 3 1969

I sekretariatet
der kan de dyktig prate.
De har slik sympati
når tungen er på gli
med modig kamp og
dristig tross
og vil så gjerne lede oss
i sekretariatet.