En ny industriell revolusjon?

Av Jorun Gulbrandsen

Bokomtaler Nr 1 2014

Christopher Barnatt:
3D printing. The next industrial revolution
Create Space, 2013, 278 s.
3d-bok

Denne boka fikk jeg i julegave, og kunne nesten ikke legge den fra meg. Barnatt skriver blant annet om Peak Oil. Det er et uttrykk for det tidspunktet hvor produksjonen av olje vil være på det høyeste, og at det blir mindre olje enn det er etterspørsel etter. Jeg forsøker å gjengi noe av det han skriver:

 

Noen sier at Peak Oil vil komme i 2015, 2020 eller 2030. Det vil uansett bli ekstremt alvorlig for samfunnene i verden slik den er i dag. Omtrent halvparten av olja brukes til transportkjøretøyer. En stor del av den andre halvparten går med til å drive andre maskiner og energiproduksjon (energy stations), og resten til å produsere ting som plastikk, ugressmidler, medisiner, maling, stoffer som nylon og polyester og flere andre oljebaserte stoffer.

Stadig flere mennesker bor i land eller regioner med for lite vann. Matproduksjonen kommer også i fare, fordi mye av den bruker olje, som til ugressmidler, maskiner, transport, pakking og lagring. Klimaendringer vil skape mer tørke og flom med store konsekvenser for matproduksjonen blant annet. Fortsetter produksjonen, vil det bli et mye større behov for mineraler.

Så sier han: 3D-printinga er en del av løsninga, ikke en del av problemet. En av de første og viktigste fordelene med 3D- printing-revolusjonen, vil være mulighetene de gir «localization» (lokalisering.) Siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen har vi i økende grad stolt på komplekse produksjonsteknologier som har vært nødt til å bli sentralisert lang unna der folk har bodd. I flere hundre år har det betydd å produsere ting flere hundre mil fra stedet de skulle selges. Fra 1980-åra, med globaliseringa, produseres svært mange ting tusener av mil fra stedet vi kjøper dem. Når det gjelder salg av varer, blir én av sju dollar brukt på transport.

Lokal produksjon

For trangsynte økonomer og selskapenes regnskapsførere som ikke tar med synkende oljeressurser og klimaendringer som en faktor i sine teorier og regnskap, er dagens tilstand ikke noe problem. Men enten de liker det eller ikke, er globalisering nødt til å vike, i hvert fall delvis, for lokalisering.

Om en ti års tid vil livet vårt begynne å endre seg. Ikke på grunn av 3-D-printing, men på grunn av økt pris på olje og mindre tilgang på olje og andre naturressurser. Som en følge av det, vil vi få en ny bølge av lokal produksjon og hjemmeproduksjon. Det er i denne sammenhengen at 3D-printing vil bli en revolusjonerende teknologi. I 2030 er jeg sikker på at vi vil kjøpe mindre, og vil kommer til å ha en betydelig mengde ting som enten er hjemmelagd eller lagd veldig lokalt. 3D-printing kan derfor øke vår livskvalitet i stor grad, fordi vi kan skaffe oss et videre spekter av ting enn det som ellers ville være mulig.

Barnett tror at i lang tid vil den lokale og hjemlige 3D-printinga brukes til produksjon av reservedeler og skreddersydde (personlig tilpassa) gjenstander. Teknologien er revolusjonær om den endrer hvordan 20 prosent av ting lages. I nokså nær framtid vil vi 3D-printe mange ting, ikke fordi det alltid vil være den beste måten å produsere på, men fordi det vil være den eneste måten når det mangler olje og andre naturressurser. I tiårene framover vil vi trenge å lære på nytt hvordan vi kan oppnå store ting på en mer lokal og ressursbesparende måte. Delvis vil det bety at folk vil lage en del av tingene til seg sjøl, eller snakke pent med venner og familiemedlemmer som kan. Fordi 3D-printing vil gi innflytelse til dem som liker å lage ting, vil den spille en viktig rolle i vår gradvise overgang til en mer bærekraftig levemåte.

Mer på nett og YouTube

I boka forteller Barnatt om hva 3D-printing er, forteller om ulike maskiner, hvordan teknologien kan påvirke samfunnet og hva vi gjør, hva store firmaer gjør, om alle dem som lager ting gratis (med nettadresser), hva som lages, hva som kommer, bioprinting (de lager kroppsdeler og øver seg på å reparere organer i kroppen) og fantasier om framtida.

Leser du engelsk, er denne boka interessant. Billig er den også, siden CreateSpace er en ordning hvor forfattere kan selge sine bøker gjennom nettbokhandlere uten å gå veien om fordyrende forlag. Det er jo også i Barnatts ånd at han på denne måten har større kontroll over det han sjøl produserer.

Forfatteren finner du på nettet, se www.explainingthefuture.com, han er i mange filmer på YouTube. Han er framtidsforsker, forfatter, videoprodusent og Associate Professor of Computing and Future Studies at Nottingham University Business School.

Jorun Gulbrandsen