Dikt: Ros av dialektikken

Av Bertholt Brecht

Nr 3 1970

Urettferdigheten går idag trygt omkring,

undertrykkerne planlegger de neste titusen år.

Volden sverger: Det som er forandrer seg aldri.

Ingen stemme overdøver maktens stemme.

Og pa markedet sitter utbytterne:

                                      Nå først begynner vi.

Men blant de undertrykte sier mange:Det vi vil går aldri.

 

Den som lever skal ikke si: aldri!

Det sikre er ikke sikkert.

Det som er forandrer seg alltid.

Når de mektige har talt

tar de avmektige ordet.

 

   Hvem våger å si: aldri?

   Hvem bestemmer at det fins undertrykkelse?

   Det er vi!Hvem bestemmer om den skal slutte?

   Også vi.

 

   Du som er slått ned, reis deg!

   Du som har tapt, kjemp!

   Du som har forstått din tilstand:

   Hvordan kan du holde den ut? 

   For de beseirede av i dag

   er de seirende av i morgen

   Og aldri blir: Nå i dag.