Det nye Cuba, Reisefortellinger (omtale)

Av Olaf Svorstøl Sierraalta

Bokomtaler Nr 3 2012

Even Sandvik Underlid:
Det nye Cuba, Reisefortellinger,
Forlaget Manifest, 2012, 367 sider

Jeg var i utgangspunktet usikker på hvordan denne boka ville være. Jeg har lest noen bøker om Cuba som har som agenda å være veldig mot det kubanske samfunnssystemet, eller veldig for.

Boka ble en hyggelig overraskelse. På det politiske planet var boka svært balansert i den forstanden at begge aktuelle parter kommer til orde. USAs og Cubas myndigheter, myndighetene og opposisjonen og ikke minst den vanlige kubaneren, representert med veldig forskjellige personer. Forfatteren gir seg ikke ut for å framstille den endelige sannheten om Cuba i dag, slik som forfattere av andre bøker, også norske, har forsøkt seg på. Derfor er boka svært leseverdig for personer som vil vite noe om Cuba, eller har tenkt å reise dit. Mye informasjon og lite propaganda.

Boka kan med utbytte leses både av personer som kan en del om Cuba, og personer som er blanke og skal reise dit. Det første kapitlet er viet det som først møter en utenlandsk (norsk?) person som kommer til Cuba på José Martí flyplassen og inn til Havanna by. De tre neste kapitlene er en gjennomgang av tre av Havannas bydeler som knyttes til historien på en pedagogisk måte. Bydelene får et eget liv ved referanse til forskjellige personer som taler til oss via forfatteren. Disse personene er vanlige, ekte kubanere, slik som de jeg har truffet der, stolte og kritiske, åpne og vennlige.

Via beskrivelsen av de tre bydelene får leseren tilgang ikke bare til historiske hendelser der, men også til hvordan livet for vanlige folk er der. Ulikheten med Norge i hverdagskulturen skildres gjennomgående. Tidsbegrepet, spontanitet, afrikansk og kristen religiøsitet, forhold til kropp og seksualitet i det åpne rom, dobbeltvalutaens implikasjoner der 50 % av befolkningen har inntekter i hardvaluta i tillegg til vanlige lønninger, den svarte økonomien, interessen for kultur, den amerikanske blokadens innvirkning i hverdagslivet, å kunne kommentere en persons hudfarge osv. Samtidig gir han et nøyaktig bilde av hvordan bydelene ser ut, hovedgatene og hva som finnes der, av bygninger, monumenter, kafeer, diskotek etc. samtidig som andre samfunnsspørsmål knyttes til dette og tidligere historie eller til dagens samfunn.

Forfatteren har en svært pedagogisk forklaring på hva blokaden fra USA består i, blant annet at tredjeland nektes å handle med Cuba, men USA selger varer til Cuba, som de selv ønsker å øke eksporten på, som matvarer. Likeledes forklares det kubanske valgsystemet forståelig og hva som fra forfatterens side ansees å være både positive og negative sider. En beskrivelse av opposisjonens forskjellige bestanddeler, de som tar imot økonomisk støtte fra USA og de som nekter å ta imot gir en bra oversikt. De siste erkjenner at systemet på Cuba har mange gode sider som de vil bevare, de første mener alt ved systemet er feil, og ønsker vel en markedsorientert økonomi og i allianse med USA.

Befolkningens økonomiske problemer skildres bra via de kubanske talerørene til forfatteren, samtidig som det knyttes til fakta om økonomien i landet.

I det siste kapittelet drar forfatteren oss med på en tur østover i landet. Der får vi, på samme måte som foran, et innblikk i situasjonen på landsbygda og de byene som ligger der, beskrivelsene av stedene med dagens situasjon og historiske hendinger, i fjern og nær fortid flettes sammen. Landbrukets situasjon og tiltak er også godt beskrevet.

Til slutt er det en oversikt på sju sider med private utleieboliger, hoteller, utesteder, museer og lignende, samt hvor det finnes spanskkurs i Havanna. Dernest en litteratur og film oversikt.

Kombinasjonen av dagens situasjon, stedbeskrivelse og historikk er meget vellykka. Kun et par steder er det et lite problem hvor en befinner seg i tid og hvilken person. Faktaene er også korrekte, kun et par ubetydelige uklarheter.

Anbefaler alle Cuba-interesserte å lese boka. Det burde være et must for folk som skal reise for første gang til Cuba.

Olaf Svorstøl Sierraalta