Coop – litt ditt? (leder)

Av Red.

Nr 2a 2013

COOP har satt ut bygging av sitt nye hovedlager til den store franske entreprenøren, GSE, som opererer i hele Europa. Bortsett fra et par heismontører og en handfull rørleggere kommer de ca 500 arbeiderne fra firmaer fra hele Europa.

Lønna er helt nede i 45 kroner timen. Klatring i stillas i opp til 27 meter uten sikring. Arbeidstilsynet hadde vært på COOPanlegget sju ganger uten å oppdage noe!

COOP lovte fra første øyeblikk at de skulle rydde opp og ta på seg «solidar»-ansvar, dvs betale norsk allmenngjort tariff fra første stund.

COOP engasjerte advokat Jan Fougner, og så langt vil de bare betale et mindre beløp av det de skylder de spanske rørleggerne.

Med EU/EØS og fri flyt av arbeidskraft, og i dette tilfellet tjenester, er kampen mot sosial dumping ressurskrevende og komplisert. Mange arbeidere tør ikke stå fram når de arbeider i engelske, irske, spanske og slovenske firmaer. I deres hjemland er det stor arbeidsledighet, og fagbevegelsen har liten eller ingen makt. Ytringsfrihet og anstendige arbeidsforhold er fremmed der de kommer fra.

Dette er en villet politikk fra EU, høyresida og aller mest NHO. AP-ledelsens forsvar av EØS-avtalen med de fire friheter skaper nettopp lønnskonkurranse med sosial dumping som resultat.

«Litt ditt»-bedriften, COOP, må rydde opp etter seg!