Arkiv for 2021

Nr 1 2021
Nr 2 2021
Nr 2A 2021
Nr 3 2021
Nr 4 2021

Reduser husleia NÅ!

Nr 3 2021

Å ha gode trygge hjem er ikke et privilegium, men en menneskerett. Reduser husleia startet som et opprop for redusert leie for permiterte og lavtlønna som en del av koronadugnaden. Nå har de 13 krav til en ny boligpolitikk. Av: Sigrid Elise Høeg, boligaktivist i arbeidskollektivet Reduser Husleia Foto: Guro Aaraasen   I mars 2020 […]

Les resten av artikkelen

Var Thrane marxist?

Bokomtaler Nr 3 2021

Harald Berntsen: Marcus Thrane – en foranskutt sosialdemokrat – Et portrett i politisk idéhistorie (2021) Norge: Svein Sandnes bokforlag. 384 s. Av Håkon Brimsø, historieutdanna bibliotekarstudent Marcus Thrane (1817-1890) er ein sentral, men på enkelte punkt ein uhandgripeleg figur i norsk arbeidarhistorie. Som leiar av landet sin første reine arbeidarorganisasjon la han ned grunnarbeidet som […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 3 2021

Innholdsliste Nr 3 2021

Innhold: Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar … 4 Plukk … 6 Gnist-samtalen med Maren Amble Stinessen og Lars Mamen … 10 Peder Martin Lysestøl: Kollektive boformer og sosialistisk boligpolitikk … 16 Sigrid Elise Høeg: Reduser husleia NÅ! … 24 Intervju med Sara Nustad Mauland: Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet … […]

Les resten av artikkelen

Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar

Nr 3 2021

Det største dogmet i norsk boligpolitikk er at bolig er et personlig ansvar. Dette standpunktet er gjentatt av skiftende regjeringer siden 80-tallet, rødgrønn så vel som mørkeblå. Dette dogmet står i veien for en reelt ny boligpolitikk. Etter høstens valg er det nemlig det vi trenger. En radikalt ny boligpolitikk som anser gode hjem som […]

Les resten av artikkelen

Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet

Nr 3 2021

I Stavanger fann Raudt ut at det var for seint å komma inn i boligpolitiske saker når dei kom til kommunestyret, fordi då var det meste avgjort. Gnist har intervjua gruppeleiar i kommunestyret for Raudt Stavanger, Sara Nustad Mauland, om korleis jobba med boligpolitikk i oljebyen. IB: Du har vore i kommunestyret i ti år. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Karl Marx og staten – et svar til Yngve Heiret

Nr 3 2021

I en nylig artikkel har Yngve Heiret bidratt til å kaste lys over et viktig og ofte neglisjert spørsmål, nemlig staten og sosialisters forhold til den. Dessverre er det problemer ved gjennomførelsen. Av Oscar Dybedahl, styremedlem i Radikal Portal og har mastergrad i filosofi. Han er med i gruppa som nå oversetter Kapitalen Bok 3 […]

Les resten av artikkelen

Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori

Nr 2A 2021

Gjennom et historisk overblikk over statsteori i den marxistiske tradisjonen diskuterer denne teksten den nyliberale statens klassekarakter og mulige strategiske implikasjoner for sosialistisk strategi. Av Yngve Solli Heiret. Stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i Gnist. De siste tiårenes systematiske nedbygging av velferdsstaten og forsøk på å innføre markedsmekanismer i stadig nye […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2A 2021

Innholdsliste Nr 2A 2021

Leder: Ikke vår stat … 4 Yngve Solli Heiret: Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori … 8 Intervju med Siavash Mobasheri: Ikke bare resultater i valg … 18 Visa om staten … 26 Intervju med Maren Rismyhr: Bydels­systemet tilslører … 28 Jorun Gulbrandsen: Skolen – oppbevaring og kontroll … 36 Intervju […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme, nå?

Nr 2 2021

Hva kan sosialisme være, og hvordan kan vi komme oss dit fra dagens samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt og forfatter av boka Sosialisme på norsk Hva er sosialisme ikke? Å forsøke å definere begrepet "sosialisme" er krevende. Det er brukt om mye forskjellig opp gjennom årene, […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme på dagsorden

Nr 2 2021

13. september 2021 er det Stortingsvalg i Norge. Er det en ting en bred venstreside kan enes om, er det målet om å fjerne borgerskapets regjering. Om vi vil det sterkt nok gjenstår å se. Uansett utfall må arbeiderklassen leve videre i det kapitalistiske system. Derfor bør neste forestående mål være å lede klassekampens utvikling […]

Les resten av artikkelen

Obligatorisk lesning

Bokomtaler Nr 2 2021

Grace Blakeley:  The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism Verso, London, 2020. 92 sider. Av: Hannah Eline Ander, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist I tillegg til å være koronakrasjets år, var 2020 også det store lesesirkelåret. Skal vi gjøre krisa til en mulighet, håper jeg 2021 blir året for strategisirkler. Et fint sted å […]

Les resten av artikkelen

Politisk skapt ensomhet

Bokomtaler Nr 2 2021

Noreena Hertz: Ensomhetens århundre Utgitt av ResPublica 2020, 379 sider, oversatt av Lene Stokset Av Rolv Rynning Hanssen, rådgiver i Fagforbundet Ensomhetens århundre av Noreena Hertz er en tankevekkende bok, som sier mye om hvordan nyliberalismen har påvirket mennesket hverdag. Forfatteren er første og fremst kjent for boka The Silent Takeover: Global Capitalism and the […]

Les resten av artikkelen

Kunnskap, kamp og kritikk

Bokomtaler Nr 2 2021

Rachel Holmes: Sylvia Pankhurst. Natural born rebel London: Bloomsbury, 2020, 976 s. Av Tore Linné Eriksen, tidl. professor ved OsloMet, medlem av Rødt og bokredaktør i Gnist Et langt og rikt liv krever en lang og rik biografi, og det er nettopp det Rachel Holmes har gitt oss. Hun har tidligere gitt ut ei fortreffelig […]

Les resten av artikkelen

Hjulet er allerede oppfunnet

Nr 2 2021

Sosialismens hjul rullet over en tredjedel av kloden i store deler av forrige århundre. Det var en triumfferd for menneskeheten. Men etter noen generasjoner endte det med revisjonistisk vannplaning. Ikke fordi hjulet var for dårlig, men fordi dekket mistet gripeevnen, og fordi sjåførene ikke styrte utenom borgerskapets spikermatter.  Dagbjørn Skipsnes er talsperson for Kommunistisk plattform […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske modellen som en miljøversting

Bokomtaler Nr 2 2021

Richard Smith: China’s engine of environmental collapse London: Pluto Press, 2020, 286 s.  Kristen Nordhaug, professor i Utviklingsstudier ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og redaksjonsmedlem i Vardøger Med koronakrisa har verdens samlede bruttonasjonalprodukt falt sammen med klimagassutslipp. Dette gjelder ikke Kina, verdens største utslipper, og det eneste større landet med positiv økonomisk vekst i 2020. Richard […]

Les resten av artikkelen

Markedsmennesker

Bokomtaler Nr 2 2021

Oscar Dybedahl, Sigurd Hverven, Ola Innset og Mimir Kristjansson (Red.): Markedsmennesker Dreyer, 2020, 224 s. Av Anja Rolland, redaksjonsmedlem i Gnist Markedsmennesker er en antologi bestående av 10 tekster fordelt på 12 bidragsytere som på hver sin måte beskriver hvordan markedskreftene har trengt seg inn på stadig flere arenaer, og hva dette har gjort med […]

Les resten av artikkelen

Revolusjon er alt, alt annet er tøys

Nr 2 2021

I desember 2020 ble jeg spurt om jeg ville skrive en tekst om sosialisme til Gnist nr. 2-21. Teksten kunne henges på for eksempel en eller flere av følgende knagger: Hva er sosialisme (for deg), hvorfor sosialisme, og hvordan vil sosialisme kunne arte seg i Norge? Og hvordan kan sosialismen bli en realitet? Siden har […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria

Nr 2 2021

I Gnist nummer 1/2021 er det en 10-siders samtale med Bjørn Olav Utvik som gir et bredt bilde av utviklinga i Midtøsten. Det er mye der som jeg er enig i, og mye som ga meg ny innsikt. Men når det kommer til krigen i Syria, synes jeg at analysen er direkte feil, dessverre. Av […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens ABC: Marx om utbytting

Nr 2 2021

Alf Gunvald Nilsen er professor i sosiologi ved University of Pretoria i Sør-Afrika. Han forsker på global utvikling og sosiale bevegelser, og har sammen med Laurence Cox skrevet We make our own history. Marxism and social movements in the twilight of neoliberalism (London: Pluto Press, 2014). Foto: Annie Sprat Like har blitt byttet mot like. […]

Les resten av artikkelen

Den rettferdige ulikheten

Nr 2 2021

Noe av det Nina Björk er opptatt av i den siste boka si, Om man älskar frihet, er hvordan liberale bruker «frihet» til å legitimere ulikhet og urettferdighet. Hun sier at medfødte ulikheter, sosial arv og ulike evner som er utenfor enkeltindividets kontroll, blir til urettferdigheter. Disse ulikhetene fører til ulike plasseringer i et hierarki […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »