Arkiv for 2020

2020-01
2020-02
2020-02A
2020-03
2020-04

Det norske militærvesenet – et miljø- og klimaperspektiv

2020-03

Det norske forsvarets andel av klimagassutslipp øker, i takt med at ressurser som burde gått til klimatiltak heller brukes til videre opprustning. For å ta klimaforandringene på alvor trenger vi en slagkraftig fredsbevegelse mer enn noen gang. Av: Aslak Storaker, bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder – og Ivar […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

2020-03

Av Tomine Sandal, studerer master i nordisk litteratur og er redaksjonsmedlem i Gnist. Foto: Markus Spiske Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom, politisk rådgiver for finans i stortingssekretariatet og nestleder i Rødt. Tomine: I juni refererte du i et Facebook-innlegg til en spørreundersøkelse hvor 60 % svarte at de mener klimapolitikken er tilpasset de med god råd, […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

2020-03

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i «Revolusjonens A til Å» i dette nummeret. Av nummerredaksjonen […]

Les resten av artikkelen

Miljø og økonomi: Refleksjoner rundt kapitalismens kriser

2020-03

Verden er inne i en dobbel økologisk og og økonomisk krise av enorme proporsjoner. Skal vi bryte ut av den evige syklusen av nye kriser, må vi forstå hvordan disse henger sammen – og hvordan de oppstår. Teksten tar utgangspunkt i forelesningen «Ecology, capitalism and crisis», fra 27 juni 2020, organisert av den radikale miljøgruppen […]

Les resten av artikkelen

Den nye ideologien til de kurdiske revolusjonære

2020-03

Abdullah Öcalan er grunnleggeren og den ubestridte lederen av Kurdistans arbeiderparti (PKK). I tyrkisk fengsel siden 1999 har han skrevet et fembindsverk med analyser og strategier for kurdernes frigjøringskamp i perioden 2000 til 2006. I denne artikkelen presenteres sentrale teser fra de første to binda. Öcalan har gått fra et marxistisk-leninistisk standpunkt til et mer […]

Les resten av artikkelen

Er et samfunn med arbeiderklassen ved makta en utopi?

2020-03

I år er det 150 år siden Vladimir Uljanov (Lenin) ble født. Det gir en anledning til å diskutere en av de bøkene han skrev som har hatt størst innflytelse: «Staten og revolusjonen». Den ble skrevet mens Lenin lå i dekning sommeren 1917, noen måneder før bolsjevikene grep makta Tore Sivertsen, pensjonert veterinær, med lang […]

Les resten av artikkelen

Følelsenes politikk

2020-03

2020 kommer til å bli husket som året da pandemien traff oss. Det vil være helt feil å si at koronaviruset rammer alle likt, men jeg vil hevde at pandemien har utløst noen av de samme følelsene hos oss alle: sykdomsfrykt, ensomhet og stress knyttet til en uviss fremtid. Og ikke minst: en pregnant felles […]

Les resten av artikkelen

Å spore stormens utvikling. En kort introduksjon til Andreas Malms kritikk av fossilkapitalen

2020-03

«Tør å føle på panikken. Velg så mellom de to hovedalternativene: forplikt deg til den mest militante og urokkelige opposisjonen som finnes mot dette systemet, eller sitt og se på mens alt sammen forsvinner ned i sluket.»1 Daniel Vernegg, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og medlem i Gnist-redaksjonen. Foto: Markus Trienke Andreas Malm er universitetslektor […]

Les resten av artikkelen

Motstand mot undertrykking er meningen med livet. Om utviklinga av demokratibevegelsen i Tyrkia.

2020-02A

Det er farlig å drive med lovlig politisk virksomhet i Tyrkia, spesielt for den kurdiske minoriteten, som har blitt forsøkt utsletta. I denne artikkelen får vi en presentasjon av den kurdiske progressive bevegelsen i Tyrkia, både ideologisk og organisatorisk, og tre viktige områder for denne bevegelsen: demokrati nedenfra, kvinne­frigjøring og økologi. Johan Petter Andresen, medlem […]

Les resten av artikkelen

Jîn, jîyan, azadî! – kvinne, livet, frihet!

2020-02A

Hvilken rolle spiller kvinner i den kurdiske kvinnekampen? Er det bare som YPJ-soldater i kampen om Kobanê, eller har de en større historie? I denne artikkelen blir vi kjent med den en radikale, venstreside-orienterte kvinnekampen, som springer ut av Bakur (det sørøstlige Tyrkia) og senere blant anna har spredd seg til Rojava. Marie Sørhaug, sentralstyremedlem […]

Les resten av artikkelen

Gratis helsetjenester i hele verden etter apartheids fall i Sør-Afrika

2020-02A

Verdens helseorganisasjon kom i 1978 med en erklæring, Alma Ata-deklarasjonen 1, som sier at helse er et offentlig ansvar. Jeg vil starte med å ta oss tilbake til 1994, som var året da vi i Sør-Afrika fikk frigjøring. Vi vant frigjøringskampen etter tre hundre og femti år med rasisme, kolonialisme og apartheid. Denne artikkelen er […]

Les resten av artikkelen

Kriseforståing og nasjonal politikk

2020-02A

Med krise meiner me vanlegvis ein vanskeleg situasjon som vil gå over. No er det helsekrise, pleiekrise, medisinkrise, økonomisk krise, industrikrise, arbeidsplasskrise, fattigdomskrise, flyktningkrise. Men det går ikkje over. Oppvarminga, artsutryddinga, naturraseringa, havstigninga og erosjonen vil halde fram. Nye pandemiar vil kome, kanskje i år og kanskje ikkje før om ti eller tjue år. Det […]

Les resten av artikkelen

Tre bud for en annen verden etter krisen: Sosialisme eller koronakapitalisme!

2020-02A

Koronakrisen har allerede forandret verden økonomisk, sosialt og politisk. Kanskje har den også forandret hvordan vi ser på verden?   Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Illustrasjon: Wali’s Studio   De siste ukene har for eksempel folk fått øynene opp for det viktige arbeidet vanlige, som regel […]

Les resten av artikkelen

Regelendringer i krisetider

2020-02A Ukategorisert

I denne artikkelen skal jeg skrive om noen lovendringer som er gjort og gjøres under koronakrisa. Gjeldende lover og forskrifter kan leses på lovdata.no. Jeg skal også skrive litt om appen Smittestopp og overvåking. Men, siden jeg er bedt om å skrive dette fordi jeg er utdannet jurist, må vi først ha en rask innføring […]

Les resten av artikkelen

En egalitær koalisjon for det 21. århundre

2020-03

Tidene forandrer seg, og nye radikale generasjoner vokser opp. Samtidig vokser ytre høyre. Hvordan møter vi denne utfordringen og bygger varige flertallsallianser for et mer solidarisk samfunn? Av Ronny Kjelsberg, universitetslektor ved NTNU og vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt. Foto: Jean-Philippe Delberghe   Et nytt fellesskap For å oppnå politisk forandring må man […]

Les resten av artikkelen

Leder: Handelsavtalene truer de fattiges helse

2020-02A

Covid 19-pandemien truer de fattiges helse. Visst dør velstående også, men pandemien kan bli fatal for fattige, i fattige land. Av Rolv Rynning Hanssen, daglig leder av Forlaget Rødt Foto Michael Parzuchowski Når vaksinen mot covid-19 endelig er utviklet, kan den bli uoppnåelig for verdens fattige på grunn av TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of […]

Les resten av artikkelen

For 40 år siden jubla AP-kvinnene for sekstimarsdagen

2020-04

Engasjementet frå kvinnerørsla i partiet fekk sekstimarsdagen inn i Arbeidarpartiet sitt prinsipp-program i 1981, men sju år seinare var den borte. Kva var det som skjedde? Av Magnhild Folkvord, jobbet i Klassekampen fra 1999 til 2015 og har skrevet flere kvinnepolitiske bøker, blant annet Betzy Kjelsberg, Samlaget (2019)   «Jubel og ellevill klemming kvinner imellom.» […]

Les resten av artikkelen

Kor viktig er Kurdistan i kampen mot imperialismen i Midtausten?

2020-02A

Dei imperialistiske stormaktene slåst om å ta mest mogleg kontroll over naturressursane i Midt-Østen. Midt i dette er Kurdistan delt mellom Iran, Irak, Syria og Tyrkia omgitt av statsterror og krig. Kan denne nasjonen gje håp for kampen mot imperialismen i Midtausten? Erling Folkvord, stortingsrepresentant for RV (Rød Valgallianse) frå 1993–1997. Han sat mange år […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

2020-03

Målet er å løse klimakrisen og unngå irreversible endringer i naturen, og for å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall med oss, sier Marie Sneve Martinussen i dette intervjuet.

Les resten av artikkelen

Brazil apart (1964-2019)

2020-02 Bokomtaler

Perry Anderson: Brazil apart (1964-2019) Verso, 2019, 231 s. Den 81 år gamle historikeren, sosiologen og marxisten Perry Anderson har vært en drivkraft i det britiske tidsskriftet New Left Review over flere generasjoner. Som relativt ung ga han ut tunge og lærde verk – Passages from antiquity to feudalism (1974), The antinomies of Antonio Gramsci (1976, […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »