Arkiv for Nr 3 2015

Ingen kategorier

Tenkning og verdiskaping

Bokomtaler Nr 3 2015

Jørgen Sandemose: Historisk materialisme og økonomisk teori Forlaget Rødt!, 2015 115 s.   Vinteren 2014/15 holdt Jørgen Sandemose en kursserie i marxistisk filosofi, historie og samfunnsøkonomi for EL & IT Forbundet Distrikt Oslo og Akershus. Innholdet i kursserien er nå samlet i en bok/pamflett på drøye 100 sider, utgitt av Forlaget Rødt!. Boka er bygd […]

Les resten av artikkelen

Fire fakta om forskjells-Norge

Nr 3 2015

Ingen partier har gått til valg på å gi mer til de rike eller å ta fra de fattige. Likevel er det slik utviklinga har vært de siste tiårene. På 80-tallet tjente de superrike 26 ganger snittinntekten. På 2000-tallet tjente de 178 ganger snittinntekten. Og i takt med at de rikeste har rykka fra, øker […]

Les resten av artikkelen

Snart åtte år med krisebudsjetter

Nr 3 2015

Hvis trenden fra EU-valget i 2014, og det vi ser på meningsmålingene i juli 2015, holder seg til neste parlamentsvalg våren 2016, vil det politiske landskapet endres radikalt i Irland. Regjeringsmakt, i koalisjon eller samarbeid med andre partier eller representanter, vil være innen rekkevidde for Sinn Féin.

Les resten av artikkelen

Om kampen i samfunnets overbygning

Nr 3 2015

Jan Myrdals tale ved utdelinga av Leninprisen til Mikael Wiehe og Robespierreprisen til Sara Beischer i Teatern i Varberg under årsstemnet til Jan Myrdalsällskapet 18. april 2015.

Les resten av artikkelen

Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe

Nr 3 2015

Hovedavtalen, betegna som «Arbeidslivets Grunnlov», er et resultat av et forlik mellom Venstre og DNA, som kom i stand etter initiativ fra Venstre i regjeringsposisjon i 1930. Formålet var å oppnå arbeidsfred på arbeidsplassene.

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 3 2015

Ukepenger I et intervju i Klassekampen om forhandlingene mellom Eurogruppa og Hellas, sa han (JGS) om grekerne: «Først må de gjøre jobben, så får de ukepenger». Som om ikke halve Hellas har levd på ukepenger og det som mindre er, alle de åra da gjennomsnittsfamilien har måttet tåle at fjerdeparten av inntekten er borte. I […]

Les resten av artikkelen

Antikommunisten Breivik

Bokomtaler Nr 3 2015

Regi Theodor Enerstvedt Massemorderen som kom inn – fra hva? Forlaget Rødt! 2015, 95 s. Løp og kjøp! Boka er spennende, forfatteren skriver klart og logisk og stiller mange uventa spørsmål, den er virkelig interessant. Jeg leste den igjennom uten å legge den nevneverdig fra meg. Boka har godt med kilder og forklaringer, enda den […]

Les resten av artikkelen

Fagforening – en vare?

Nr 3 2015

– Er det greit at jeg sier selger, spurte foredragsholderen på vervekonferansen. Noen så skeptisk på han, men ingen rakk å protestere. Med ett var fagforeningsfellesskapet gjort om til en vare. Vi som tillitsvalgte gjort om til selgere.

Les resten av artikkelen

Gradvis avvikling eller nyorganisering?

Nr 3 2015

Det går et spøkelse gjennom Europa. Denne gang er det ikke kommunismen, men markedsliberalismen. Hvilke erfaringer har vi? Hvordan skal arbeiderklassen organisere seg for å slåss?

Les resten av artikkelen

17. mai og olje

Nr 3 2015

Samfunnssystemet i Norge blir ofte kalt den «norske modellen». Harald Berntsen kaller sin artikkel i dette nummeret for Det «norske» klassekompromisset, med anførselstegn. kanskje for å illustrere at det er minst norsk og mest kapitalistisk? I hvertfall er det min mening at skal man forstå hvordan Norge i vår tid er funnet sammet, er det […]

Les resten av artikkelen

Norsk fagbevegelse skal ikke styre Palestina

Nr 3 2015

Siste nummer av Rødt! (2A/2015) inneholdt en analyse av situasjonen i Palestina. Forfatteren bygger på erfaringene fra et tre måneders opphold på Vestbredden som solidaritetsarbeider. Alle som har prøvd å gjøre noe liknende, vet at det er vanskelig. Språkvansker og femti års brutal okkupasjon står i veien for oversikten. Derfor blir inntrykkene ganske avhengig av […]

Les resten av artikkelen

Hellas mot røkla – støtter vi dem fortsatt?

Nr 3 2015

Europas og verdens forente kapitalkrefter har påført den greske motstandskampen et nederlag som truer med å splitte den folkelige fronten. Det desillusjonerer også solidaritetsbevegelsene utenfor Hellas. Det gjør det nødvendig å vurdere vår egen strategi og taktikk mot de samme kreftene som grekerne slåss mot.

Les resten av artikkelen

Sosialismens uutholdelige letthet. Fortellingen om å kjøre segway sammen

Nr 3 2015

Som så mange andre partiledere, har Audun Lysbakken presentert sine politiske tanker i bokform. Frihet sammen (2014) er derfor et velegnet utgangspunkt for å diskutere SVs politiske prosjekt. I denne artikkelen byr Hans Ebbing på en kritisk nærlesning. Alt i alt finner han at boka mer er et symptom på SVs krise enn en veiviser […]

Les resten av artikkelen

TISA-avtala og folkestyret

Nr 3 2015

Me veit ikkje sikkert kva TISA-avtala vil bety for Noreg. Men bygd på mellom anna lekkasjar om avtala, ser det ut til at det kan bli naudsynt å forme ei ny brei allianse i forsvar av samhaldsNoreg.

Les resten av artikkelen

Ut av EØS

Nr 3 2015

Motstanden mot EØS-avtalen vokser. Nei til EU går inn for å si opp avtalen og lanserer en kampanje for å samle støtte for kravet. Nei til EU mener at en fornyet handelsavtale basert på handelsavtalen fra 1973 vil være det beste alternativet, og forutsetter følgende: Den nye handelsavtalen skal være en avtale mellom to likeverdige […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side