Arkiv for 2014-02

Ingen kategorier

Mist ikke lenkene

2014-02

International Socialist Review ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om venstresidas […]

Les resten av artikkelen

Vitenskap og politikk

2014-02

Vitenskap og politikk er to områder som er ulike, men som likevel også har klare og tydelige koblingspunkter.

Man kan forsøke å sette opp et enkelt skille om at vitenskap er deskriptivt – dvs. at det handler om å beskrive hvordan verden er, mens politikk er normativt – det handler om å beskrive hvordan man vil at verden skal bli.

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

2014-02

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering, ei bruksbok for dei som er opptekne av å bidra til ei god, felles framtid i det nye Noreg i ei verd med global migrasjon.

I høve tohundreårsjubileet for Grunnlova spurte Ingrid Baltzersen forfattaren om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida.

Les resten av artikkelen

Hvordan blir arbeiderklassen et revolusjonært subjekt?

2014-02

Arbeiderklassen er et revolusjonært subjekt, selv om kapitalismen forandrer den. Lebowitz argumenterer for at arbeiderklassen utvikler seg, blir bevisst og forener seg gjennom kamp. Han finner støtte hos Marx.

Les resten av artikkelen

Krigen mot lærerne

2014-02

Først tok de lærerne i Danmark, med den sosialdemokratiske regjeringen på laget. Det ble tap etter en lang kamp.

Nå prøver de seg på de norske lærerne, med den blå–blå-regjeringa på laget.

Arbeidskjøperne krever total kontroll med en dårligere skole som resultat.

Det blir en varm vår!

Les resten av artikkelen

Rettferdig pensjon?

2014-02

På ti år er alderspensjonen i norge lagt helt om. de færreste har oversikt over resultatet, og private pensjonsrådgivere har sterk pågang. reformen favoriserer folk med god helse og lett arbeid som lever lenge og kan jobbe lenge. Men store grupper oppdager at de ikke får lov til å gå av tidlig fordi de har tjent for lite. Andre som gir seg før 67 år, taper store penger i årlig alderspensjon. den gamle alderspensjonen skulle erstatte arbeidsinntekten når vi ble gamle. den nye er blitt en privat spareordning. Fra 62 års alder kan vi ta ut penger fra «pensjonsformuen» enten vi er i jobb eller ikke.

Les resten av artikkelen

Jens i Nato (leder)

2014-02

Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte krig, og bombet Libya. Reportasjen i Brennpunkt (NRK) viste at det ikke var så nøye, bare flyene ble kvitt lasta. Flygerne kunne bestemme sjøl hva som var måla.   Sånt blir man generalsekretær i Nato av. Det var Arbeiderpartiet som kuppet Norge inn i NATO […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2014-02

Leder: Jens i Nato     2 Plukk     4 Vidar Våde: Fire dikt    6 Ola Bog: Historien (dikt)    7 Ebba Wergeland: Rettferdig pensjon?     8 Terje Samuelsen og Vegard Holm: En kamp som må vinnes    14 Arild Borgen: Krigen mot lærerne    20 Birger Thurn-Paulsen: I denne verden (dikt)     23 Michael A. Lebowitz: Arbeiderklassen et revolusjonært subjekt?    24 Petter […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2014-02

International Socialist Review www.isreview.org ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om […]

Les resten av artikkelen

Plukk

2014-02

Norske og svenske forfattarar stør skotsk folkeavstemming for sjølvstende «Me er overraska over fryktkampanjen som er sett i gong av dei politiske partia i London for å bevara unionen,» skriv ei rekkje kjende forfattarar frå Noreg og Sverige i eit ope brev. Der stør dei skottane sine aspirasjonar for sjølvstende, og samanliknar det med folkeavstemminga […]

Les resten av artikkelen

HISTORIEN

2014-02

dine aner er mysteriet … universet havet oppreist på jorden i årmillioner vandrerske gift og skilt du har vært så sterk du har båret så mye og her kommer jeg med hode til din skulder enda en byrde hva kan jeg si hva kan jeg gjøre jeg sier: – jeg har også en skulder Ola […]

Les resten av artikkelen

Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi – del 1

2014-02

Facebook og Google går med store overskot. Den digitale utviklinga i det tjueførste hundreåret fører til heimekontor og gratisarbeid. Men kor blir verdiane skapt? Kor kjem overskota frå? Dete er første del av artikkelen Å løse opp knuten – levekår, arbeid og verdi

Les resten av artikkelen

« Forrige side