Arkiv for Nr 1 2012

Ingen kategorier

Taterne – etnisitet og opprinnelse

Nr 1 2012

– Etnisitet dreier seg om opprettholdte etniske grenser, ikke om kulturell uforanderlighet, skriver forfatteren som også drøfter begrepene etnisitet og klasse i forhold til taterne.

Les resten av artikkelen

Kvinnekampen i USA: Fem steg frem og fire og et halvt tilbake

Nr 1 2012

I USA truer republikanerne med å kriminalisere abort og bruk av prevensjon. Det er flere kvinner enn menn både på universitetet og i grunnskolen. Unge kvinner blir fortalt (og de fleste mener) at de er likestilte med menn. Likevel er de underrepresentert både i regjeringen og på arbeidsplassen, men også som ledere i progressive bevegelser. Det finnes kvinner i ledende posisjoner, men hvilken side av politikken disse tilhører, er hipp som happ og/eller de tjener kun interessene til de som sitter med makta.

Les resten av artikkelen

Miljørørsla på nye vegar

Nr 1 2012

Miljørørsla er ute og går. Ho har gått frå islendarlenkegjengar til hollywoodrallykøyrarar på eit par tiår. Men er det fram eller attende?  

Les resten av artikkelen

leder

Nr 1 2012

Menn som voldtar kvinner, opprører folk, med rette. Politikere som krenker unge kvinner, enda mer. Menn med makt er farlig, enten de er politikere eller ledere. Kombinasjonen makt og alkohol kan være livsfarlig. I vårt samfunn er makt og karriere knyttet sammen i mannsrolla. Et samfunn uten undertrykking, et samfunn uten klasser, gir mindre grobunn […]

Les resten av artikkelen

Damer i ei mannsverd

Nr 1 2012

Dei kvinnelege jernarbeidarane eg kjenner, har alle måtta kjempe. Dei fleste av oss forstår at fagforeiningsmedlemskap gir flest rettar og best vilkår.

Les resten av artikkelen

Imperium i kapitalens tidsalder

Nr 1 2012

– Mens imperier finnes lenge før kapitalismen, kan vår tids imperialisme ikke skilles fra kapitalismen. Hva er det som særpreger kapitalismen som økonomisk system, slik du ser det? spør Sasha Liley i dette intervjuet med Ellen Meiksins Wood.

Les resten av artikkelen

Angrepene på fagbevegelsen – afroamerikanerne rammes hardest

Nr 1 2012

For amerikanske arbeidere er offentlig sektor fagbevegelsens høyborg. Offentlig sektor er den største arbeidsgiveren for afroamerikanske menn og den nest største for afroamerikanske kvinner.

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 1 2012

Leder side 3 Anne Minken:Taterne – etnisitet og opprinnelse Kvinnekamp i USA: Elly Leary: Angrepene på fagbevegelsen: afroamerikanerne rammes hardest side 14 Jeanne Park: Damer i ei mannsverd side 18 Judith Mirkinson: Kvinnekampen i USA: Fem steg frem – og fire og et halvt tilbake side 22 Krise, imperialisme: Intervju med Ellen Meiksins Wood: Imperium […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side