Arkiv for 2009-02A

Ingen kategorier

Forord

2009-02A

Det siste året har interessen for Karl Marx vokst i takt med utbredelsen av den økonomiske krisa. Marx’ hovedverk, Kapitalen, leses med fornyet interesse av folk som vil forstå det som skjer. Vi i tidsskriftet Rødt! har etter beste evne prøvd å spre lesestoff som kan gi en marxistisk forklaring på det som skjer nå, […]

Les resten av artikkelen