Arkiv for 2008

Nr 1 2008
Nr 1a 2008
Nr 2 2008
Nr 2a 2008
Nr 3 2008
Nr 3a 2008
Nr 4 2008

Eksemplet Notodden kommune: Har kommuneøkonomien forbedret seg?

Nr 4 2008

Den rød-grønne regjeringa har hvert år poengtert at kommunene har fått tilført friske midler. Slik oppleves ikke hverdagen i vår kommune. Notodden kommune hadde en realnedgang i budsjettet på 1,5 % fra 2007 til 2008. I vår kommune har det vært en realnedgang i midlene i alle de årene den rød-grønne regjeringa har regjert. Inger-Lise […]

Les resten av artikkelen

Soria Moria – Ender alle eventyr godt?

Nr 4 2008

Jeg er en revolusjonær fagforeningsleder fra Trondheim, medlem og bystyrepolitiker for Rødt. Overskriften er ikke ironisk ment, tvert imot.

Jeg ser på regjeringa som litt min, om lag som i Coop-reklamen.

Les resten av artikkelen

Norske boliger – fra hjem til vare – og hjem igjen?

Nr 4 2008

I norske byer har kapitalens behov formet terrenget. Boligsektoren har gjennom den nyliberale revolusjonen blitt transformert.

Fra i stor grad å være et regulert gode for folk flest er den primært blitt et objekt for kapitalakkumulasjon. Dette har også endret måten vi selv ser på boligen, samt premissene i politiske diskusjoner om bolig.

Les resten av artikkelen

Kommunene og finanskrisa

Nr 4 2008

– Toneangivende blåruss i AP på Gjøvik forleser seg på historiske grafer som viser at aksjemarkedet alltid har reist seg etter kriser. «Ha is i magen,» er omkvedet. De ser ut til å akseptere at folk i Gjøvik må tåle kutt i skole og eldreomsorg, idrett og kultur i påvente av nye aksjegevinster heller enn å være med på et prinsippielt oppgjør med at en kommune deltar i kasinoøkonomien på børsen, skriver Finn Olav Rolijordet.

Rolijordet ser på sin kommune, og hvordan økonomien i Gjøvik påvirkes av finanskrisa.

Les resten av artikkelen

Systemkrise eller «sosialisme for de rike»?

Nr 4 2008

Den økonomiske krisa som nå ruller verden rundt, har vært synlig på avstand i lang tid.

Den er ikke det minste overraskende, og det er heller ikke overraskende at den er blitt så voldsom.

Likevel virker det som om politikere og økonomer verden rundt ble tatt på senga.

Les resten av artikkelen

Det store sammenbruddet. Hva er årsakene?

Nr 4 2008

– Det ser ut til å bli en relativt mild nedgangskonjunktur (Svein Gjedrem, Aftenposten 30. oktober 2008)

Les resten av artikkelen

Soria Moria i USA

Nr 4 2008

Barack Obama blir USAs nye president. For å bli valgt, måtte han love slutt på krigen i Irak, et helsevesen for folk, fjerne fattigdommen, et skolevesen for fler enn rikfolk – et USA for alle! En New Deal. I Norge: kaller vi det: Soria Moria. Kanskje er det et tegn på krise at monopolkapitalens høyborg, […]

Les resten av artikkelen

Bolivia i endring

Nr 3a 2008

Bolivia har gjennom hele si historie vært prega av de store skillene mellom urfolka og de spansktalende, etterkommerne etter kolonistene.

Les resten av artikkelen

ALBA sikrer solidariet, likhet og matsikkerhet

Nr 3a 2008

Handel med jordbruksvarer utgjør en viktig del av ALBA-samarbeidet. Remmy Gonzales er for rural utvikling, og jobber med avtaler mellom ALBA-landene. Han mener at ALBA i tillegg til å være et godt rammeverk for jorbrukssektoren betyr mye for Bolivia som helhet og for regionen.

Les resten av artikkelen

Yo, sí puedo – Ja, jeg kan

Nr 3a 2008

15 damer fra 70 år og oppover, en skriveblokk og en visjon om å erklære Bolivia fri for analfabetisme i løpet av 2008. Av Helene Heger Voldner Etter tur sitter de bøyd over skriveblokka med pennen i hånda og tunga ut av munnen i dyp konsentrasjon. Det ser ut som om de skriver en og […]

Les resten av artikkelen

Nasjonenes utfordring

Nr 3a 2008

Quechua, Aymara, Izozeño, Guarayos, Sirionó, Yuqui, Tapiete, Guarasug’we, Chiquitano, Mojeño, Baure, Tacana, Ese Ejja, Cavineño, Araona, Toromona, Chimanes, Mosetenes, Mataco Noctene, Chipayas, Niurato, Iruito, Ayoreo, Chacobo, Yaminahua, Paguara og Moré. Dette er noen av folkeslagene og språkene i Bolivia. Av Helene Heger Voldner     Over halvparten av Bolivias befolkning er urbefolkning. De to største […]

Les resten av artikkelen

La tierra es de quien la trabaja – Jorda tilhører de som jobber på den

Nr 3a 2008

Jordreform har vært en del av den politiske diskursen i Boliva i flere tiår, og et sentralt mål for flere sosiale bevegelser.

Les resten av artikkelen

Nasjonalisering av gass i Bolivia

Nr 3a 2008

Heidi Lundeberg har vært studentstipendiat på NUPI, og avsluttet nylig masteroppgaven sin om nasjonalisering av gassressursene i Bolivia. Hun forteller blant annet at nasjonaliseringen har ført til betydelige inntekter for staten, men at det fortsatt er forbedringspotensial.

Les resten av artikkelen

Et sosialt og offentlig vannselskap

Nr 3a 2008

«Vann er en menneskerettighet, og kan ikke reduseres til en vare.»
(President Evo Morales, 2006)

Les resten av artikkelen

Den doble arbeidsdagen

Nr 3a 2008

Vi kommer hjem til Elva sent søndag ettermiddag, og møter et hektisk og veldig engasjert menneske med møkkete hender etter en dag med potetplukking. Etter at vi har fått satt oss, må hun bare ta en rask tur med vaskefilla før hun er klar til å snakke med oss. Selv om hun jobber mye med
kjønnsrolleproblematikk, er det tydelig at det ikke er full likhet på hjemmebane.

Les resten av artikkelen

Konflikt i Bolivia

Nr 3a 2008

Det siste året har det blitt svært vanskeleg å gjennomføre sosialt og politisk arbeid for grasrotorganisasjonar i store delar av Bolivia. Konflikten eskalerar og høgresida trapper opp bruken av vald og terror for å skape frykt og ustabilitet i samfunnet.

Les resten av artikkelen

Kampen om regionene

Nr 3a 2008

2008 har vært et turbulent år selv til Bolivia å være, og det virker som om det ingen ende vil ta.

Les resten av artikkelen

ALBA-landene og handel med andre

Nr 3a 2008

At et land er med i ALBA, sikrer ikke nødvendigvis at hele handelspolitikken går mot venstre. Flere av landene er også med i eller forhandler om mer nyliberale handelsavtaler. De som tør å stille krav, har mye å vinne.

Les resten av artikkelen

Sosiale bevegelser – med eller mot makta?

Nr 3a 2008

De folkelige, sosiale bevegelsene er viktige drivkrefter for radikal politikk. I Argentina er det viktig for de sosiale bevegelsene å distansere seg fra regjeringens politikk, mens de sosiale bevegelsene i Bolivia samarbeider tett med regjeringen. Hvorfor har de valgt så ulike strategier?

Les resten av artikkelen

Det røde Latin-Amerika?

Nr 3a 2008

Det blåser en venstrevind over Latin-Amerika. Likevel er det stor forskjell på hvor langt til venstre de ulike landene står. Hva betyr venstreregjeringene for
vanlige folk? Fører det til økt motstand mot USA, EU og andre nyliberale krefter i regionen?

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »