Arkiv for 2000

2000-01
2000-02
2000-03
2000-03Eritrea
2000-04
2000-05

Engasjerende om original marxist i Latin-Amerika

2000-03 Bokomtaler

Av Einar Braathen, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet. Medlem av redaksjonen i tidsskriftet Vardøger. E-post: einarb@oslomet.no Mike Gonzalez: In the red corner. The marxism of José Carlos Mariátegui. Chicago: Haymarket Books, 2019, 231 s. Mike Gonzalez følger opp boka The ebb of the pink tide. The decline of the left in Latin America (anmeldt i […]

Les resten av artikkelen

Eritrea – hva nå? Innhold

2000-03Eritrea

Dette er vevutgaven av et hefte utgitt som ekstranummer av Røde Fane – tidsskrift for marxistisk teori og debatt.Ansvarlig redaktør: Erik Ness, eness@online.no [Til Røde Fanes nettsted] [Til AKPs nettsted] Røde Fane nr 3, 2000 (nr 151, årgang 29) Heftet er en del av et prosjekt gjennomført av Internasjonalt utvalg i AKP, med støtte fra […]

Les resten av artikkelen

Eritrea – hva nå?

2000-03Eritrea

I flere tiår sto den eritreiske frigjøringskampen fram som et eksempel på en frigjøringsstrategi som stolte på sjølberging og på mobilisering av hele folket i frigjøringsprosessen. De sto opp i mot begge de to supermaktene og ble motarbeida i de fleste internasjonale statlige foraene. Norge var blant de landa som i 1952 gikk i mot […]

Les resten av artikkelen

Eritrea: Frigjøringsstrategien fram til 1991

2000-03Eritrea

 Sjølbergingspolitikken gikk som en ledertråd gjennom EPLFs (Eritrean People’s Liberation Front) nasjonaldemokratiske program, mer som en konkret politikk for den eritreiske revolusjonen enn som nedfelt ideologi. Men ved sitt eksempel, ga den også en viss gyldighet til ideologien. Frigjøringskrigen ble ført under den kalde krigens rammevilkår, hvor de klarte å holde på en uavhengighetslinje til […]

Les resten av artikkelen

Landfakta

2000-03Eritrea

  Eritrea Styreform: Republikk Flateinnhold: 121.144 km2 Hovedstad: Asmara Folketall: 3.590.000 (1997) Folketetthet: 29,6 pr km2 Middellevealder: 50,6 år Spedbarnsdødelighet: 117 pr 1.000 (1997) Religion: Islam, koptisk kristendom Språk: Tigrinja, arabisk, tigre, kunama, saho Mynt: Nakfa BNP pr innb: 570 $ Nasjonaldag: 24. mai Internasjonale organisasjoner: FN, OAU, ACP   Etiopia Styreform: Republikk Flateinnhold: 1.105.900 […]

Les resten av artikkelen

Noen historiske røtter bak grensekonflikten mellom Etiopia og Eritrea

2000-03Eritrea

Krigen som nå pågår mellom Etiopia og Eritrea har blitt omtalt som uforståelig, som en meningsløs krig mellom brødre. Tragisk er denne krigen, og dypt meningsløs, men uforståelig er den ikke. Etter mitt syn har konflikten røtter nokså langt tilbake i historien, og bildet av «broderkrig» forvirrer mer enn det opplyser. Ved første blikk synes […]

Les resten av artikkelen

Hva nå? – Utfordringene framover?

2000-03Eritrea

Etiopias diplomatiske tverrvending i forhold til rammeavtalen til Organisasjonen for Afrikansk Enhet (OAU) for å kunne avgjøre grensespørsmålet mellom Eritrea og Etiopia, tyder på at årsakene og motivene bak konflikten ligger i Etiopia, og nærmere bestemt i Tigray-regionen. Tigray er helt og holdent styrt av Tigrayfolkets frigjøringsbevegelse (TPLF) som startet sin væpna kamp i 1975, […]

Les resten av artikkelen

Anger og lærdom

2000-05

Jorun Gulbrandsen er leder i AKP Det blåser heftig rundt den revolusjonære bevegelsen i høst. Stoff rundt denne debatten finner du på nettstedet vårt. Angrer jeg? Det vil alltid være ting en kunne og burde gjort annerledes. Om du leser Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land av Dag […]

Les resten av artikkelen

Torsken er trua!

2000-05

Norge fører an i en uforsvarlig ressursforvaltning. Norske myndigheter lar seg styre av interessene til havfiskeflåten. Kvotene blir år etter år satt langt høyere enn hva forskerne anbefaler. Nord-Norge opplevde en urovekkende krise i årets lofotfiske. Det var det dårligste fisket på ti år. Denne krisa ble ikke så synlig fordi fiskerne fikk meget godt […]

Les resten av artikkelen

Små fiskerisamfunn er liv laga

2000-05

Line Brendberg er lærar og jobbar med fiskeripolitikk i AKP. Norsk fiske og oppal er milliardbutikk, og den viktigaste eksportnæringa vår etter olje og gass. Næringa er peikt ut som hjørnestolpen i norsk økonomi i framtida. Motsett oljen er fisken ein fornybar ressurs. Tilliks med oljen er han etterspurd vare, og det er framleis store […]

Les resten av artikkelen

Framtida for fiskerinæringa

2000-05

Frode Bygdnes er maskinarbeider, fylkestingsrepresentant og medlem i AKP Fiskerinæringa er vår nest største eksportnæring. Og nettopp fiskerinæringa forventer en skal erstatte oljenæringa når den tar slutt. For fisken er en fornybar ressurs dersom vi forvalter den bra. Spesielt har havbruksnæringa gitt håp for distrikts-Norge. Laksen representerer nå det økonomisk viktigste sjømatproduktet fra Norge, og […]

Les resten av artikkelen

Hvordan kvitte seg med kystfiskeflåten?

2000-05

Forsøkene på å bygge opp den norsk-arktiske torskestammen, som gyter i Lofoten og vokser opp i Barentshavet, ble i stedet en jevn nedbygging. Beskatningsmønsteret må ta hovedskylden for denne utviklingen: det fiskes generelt for hardt til havs på de yngste aldersgruppene. Store årsklasser opptrer med jevne mellomrom, men disse desimeres i startfasen av havfiskeflåten. Kystflåten […]

Les resten av artikkelen

En verden å vinne!

2000-05

Pål Steigans kommentar finner du her. SUs eget nettsted er her. Sosialistisk Ungdom arrangerte 7.-10. september sitt største landsmøte på ti år. Totalt var 170 SUere til stede på møtet. Landsmøtet kom bare en måned etter at SU gjennomførte sin største sommerleir noensinne med i underkant av 300 deltakere, og 3 måneder etter at vår […]

Les resten av artikkelen

Rød Ungdom om sosialisme

2000-05

Pål Steigans kommentar finner du her. RUs nettsted er her. Rød Ungdom vedtok på sitt siste landsmøte et omfattende program som inneholder en omfattende kritikk av kapitalismen, vurderinger av sosialismens historie og om framtida, sosialismen. På grunn av lengden på programmet, har Røde Fane vært nødt til å trykke bare et utdrag. Det beklager vi […]

Les resten av artikkelen

Den kommersielle invasjonen av skolen

2000-05

Ei undersøking frå Norsk Gallup i september viste at seks av ti foreldre meiner at deira born vert utsett for eit «for sterkt kjøpepress». Særleg åleineforeldre og foreldre med låge inntekter synest det er ille. No invaderer reklamen også den norske skulen. Kvar dag blir samfunnet meir og meir likt eit kjøpesenter. No er skulen […]

Les resten av artikkelen

Innsyn 2000: Det må ha vært lett å være spion i Norge

2000-05

Det selvoppnevnte initiativet Innsyn 2000 oppfordrer folk til å bruke Innsynsloven og kreve å få se mappene sine. Nå begynner de å skaffe seg en del erfaring. Noen er direkte morsomme, men andre er det definitivt ikke. Som ventet sikrer ikke loven innsyn. Det har allerede kommet fram opplysninger om at enkeltpersoner nektes innsyn i […]

Les resten av artikkelen

Mappa mi er bare latterlig!

2000-05

Lillehamringen Annar Holm er lettere oppgitt over innholdet i overvåkingsmappa si: Noen har registrert at han reiste til Finsveen med telt og lo høyt på biblioteket, skrev Karen Bleken i avisa Gudbrandsdølen Dagningen 30. oktober. – Først og fremst er det latterlig. Det er latterlig at voksne folk har fløyet rundt og registrert fullt lovlig […]

Les resten av artikkelen

Koreakrigen i rett perspektiv

2000-05 Bokomtaler

Hugh Deane: The Korean War, 1945–53 San Francisco: China Books and Periodicals, Inc. 1999, 246 sider http://www.chinabooks.com Martin Hart-Landsberg underviser i økonomi på Lewis and Clark College i Portland, Oregon Artikkelen er fra Monthly Review oktober 2000 Den er oversatt av Kjell S Johansen Hugh Deane har skrevet en presis, politisk og engasjerende historie om […]

Les resten av artikkelen

En ny, militær doktrine

2000-05

Per-Gunnar Skotåm har ansvar for forsvarspolitiske spørsmål i AKP Raseringa av norsk anti-invasjonskapasitet som nå finner sted, vil om noen år kunne bli brukt som et argument for å integrere Norge helt og fullt i EU. «Det vil være eneste mulighet for å kunne gjenopprette et forsvar av territoriet» vil den økonomiske og militære eliten […]

Les resten av artikkelen

Marxisme og økologi

2000-05

John Bellamy Foster: Marx’s Ecology – materialism and nature New York: Monthly Review Press 1999 310 sider – ISBN 1-58367-011-4 Terje Valen er leder i Hordaland AKP og studieleder i AKP Det har skjedd en marxistisk renessanse innen økologien. I 1999 ga Paul Burkett ut boken Marx and Nature: A Red and Green Perspective. Og […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »