Arkiv for Nr 3 2000 Eritrea

Ingen kategorier

Eritrea – hva nå? Innhold

Nr 3 2000 Eritrea

Dette er vevutgaven av et hefte utgitt som ekstranummer av Røde Fane – tidsskrift for marxistisk teori og debatt.Ansvarlig redaktør: Erik Ness, eness@online.no [Til Røde Fanes nettsted] [Til AKPs nettsted] Røde Fane nr 3, 2000 (nr 151, årgang 29) Heftet er en del av et prosjekt gjennomført av Internasjonalt utvalg i AKP, med støtte fra […]

Les resten av artikkelen

Eritrea – hva nå?

Nr 3 2000 Eritrea

I flere tiår sto den eritreiske frigjøringskampen fram som et eksempel på en frigjøringsstrategi som stolte på sjølberging og på mobilisering av hele folket i frigjøringsprosessen. De sto opp i mot begge de to supermaktene og ble motarbeida i de fleste internasjonale statlige foraene. Norge var blant de landa som i 1952 gikk i mot […]

Les resten av artikkelen

Eritrea: Frigjøringsstrategien fram til 1991

Nr 3 2000 Eritrea

 Sjølbergingspolitikken gikk som en ledertråd gjennom EPLFs (Eritrean People’s Liberation Front) nasjonaldemokratiske program, mer som en konkret politikk for den eritreiske revolusjonen enn som nedfelt ideologi. Men ved sitt eksempel, ga den også en viss gyldighet til ideologien. Frigjøringskrigen ble ført under den kalde krigens rammevilkår, hvor de klarte å holde på en uavhengighetslinje til […]

Les resten av artikkelen

Landfakta

Nr 3 2000 Eritrea

  Eritrea Styreform: Republikk Flateinnhold: 121.144 km2 Hovedstad: Asmara Folketall: 3.590.000 (1997) Folketetthet: 29,6 pr km2 Middellevealder: 50,6 år Spedbarnsdødelighet: 117 pr 1.000 (1997) Religion: Islam, koptisk kristendom Språk: Tigrinja, arabisk, tigre, kunama, saho Mynt: Nakfa BNP pr innb: 570 $ Nasjonaldag: 24. mai Internasjonale organisasjoner: FN, OAU, ACP   Etiopia Styreform: Republikk Flateinnhold: 1.105.900 […]

Les resten av artikkelen

Noen historiske røtter bak grensekonflikten mellom Etiopia og Eritrea

Nr 3 2000 Eritrea

Krigen som nå pågår mellom Etiopia og Eritrea har blitt omtalt som uforståelig, som en meningsløs krig mellom brødre. Tragisk er denne krigen, og dypt meningsløs, men uforståelig er den ikke. Etter mitt syn har konflikten røtter nokså langt tilbake i historien, og bildet av «broderkrig» forvirrer mer enn det opplyser. Ved første blikk synes […]

Les resten av artikkelen

Hva nå? – Utfordringene framover?

Nr 3 2000 Eritrea

Etiopias diplomatiske tverrvending i forhold til rammeavtalen til Organisasjonen for Afrikansk Enhet (OAU) for å kunne avgjøre grensespørsmålet mellom Eritrea og Etiopia, tyder på at årsakene og motivene bak konflikten ligger i Etiopia, og nærmere bestemt i Tigray-regionen. Tigray er helt og holdent styrt av Tigrayfolkets frigjøringsbevegelse (TPLF) som startet sin væpna kamp i 1975, […]

Les resten av artikkelen