Arkiv for 1996

1996-01
1996-02
1996-03
1996-04

Reform 94 – to år etter

1996-03

Reform 94, den store reformen i videregående skole som framstilles som den reformen som skal gi alle rett til tre års videregående opplæring, samt at de tre åra skal føre fram til enten studie-, yrkes- eller delkompetanse, har virka i to år. En kan nå slå fast at reformen ikke klarer å oppfylle de antall […]

Les resten av artikkelen

De trodde ikke vi turte – om streiken i hotell- og restaurantbransjen våren 1996

1996-03

Jens Hoel er forbundssekretær i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet. Klokka 0600 onsdag den 17. april stilte streikevaktene på plass i Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger og Haugesund. Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) var i streik for første gang på 60 år. Var det tålmodigheten som tok slutt, var det en spontan aksjon fra lavtlønte kvinner – eller var […]

Les resten av artikkelen

Velferdsstaten og kasteballane

1996-03

Kva er det som får ein gjeng vaksne damer til å utstyra seg med badeballar og campingstolar for å avvikla «NM i kasteball» på Eidsvolds plass – utafor Stortinget – ikkje berre ein gong, men gong på gong – både sommar og vinter? Dei som er samla for å seia noko om det og meir […]

Les resten av artikkelen

Skrift av lys

1996-03

Artikkelen knytter seg til fotografier i bladet. Ordet «fotografere» er på norsk et fremmedord, og direkte oversatt fra gresk betyr det «å skrive med lys». Å fotografere er en ny, men likevel elementær menneskelig uttrykksmåte, en radikalt anna ytringsmodus enn å snakke, å musisere, å synge. Det går ikke an å si at fotografi er […]

Les resten av artikkelen

Leder: En utopi

1996-03

Erik Ness er redaktør for Røde Fane «En utopi er en forestilling om noe som en gang kan bli virkelighet, men en forestilling som innskrenker seg til sosiale forhold, til det mennesker faktisk ville kunne virkeliggjøre med de naturlige og menneskelige ressurser, som åpenbart kunne stå til deres disposisjon. En utopi er en projisering av […]

Les resten av artikkelen

Utviklinga av fascismen i Frankrike

1996-02

Grobotnen for den folkelige rasismen er komplisert. Det er ikkje lett å overtyde ein arbeidslaus om at anti-rasismen er moralsk betre enn rasismen, når du ikkje kan gi noen løysing på problemet med arbeid, med fattigdommen, eller med den nagande frykta for å havne i den nedgåande spiralen. Det nyliberale programmet som ligg i EØS-avtalen […]

Les resten av artikkelen

Om enhetsfronten og folkefrontens problemer

1996-02

Er vår oppgave er å arbeide for at Ungdom mot EU skal overleve, og på sikt arbeide for at UMEU skal bli en bred front? Er SOS Rasisme en enhetsfront eller en folkefront? Dimitrovs åpningsforedrag på Kominterns 7. verdenskongress i 1935 skjedde på et avgjørende tidspunkt for den kommunistiske verdensbevegelsen. Arbeiderbevegelsen hadde lidd store nederlag. […]

Les resten av artikkelen

Matvarer under seinkapitalismen

1996-02

Rigmor Tollan er medlem av AKPs landbruksutvalg. Politikere og landbruksekspertise verden over er kapitalens forlengede arm, og både nasjonale lover og internasjonale bestemmelser tar i stadig mindre grad hensyn til at dyr, mennesker og natur blir syke av moderne landbruk. Det er to hovedgrunner til liberaliseringa av verdenshandelen med mat: Kapitalens jakt på maksimalprofitt og […]

Les resten av artikkelen

Jentekamp anno 1996

1996-02

Det er nødvendig for kapitalismen at jenter bruker krefter på å miste kiloer – i stedet for å bruke dem mot den seksualiserte undertrykkinga. Det er ingen hemmelighet at folks levekår forverres. Ei heller at jenter også er folk. Vi presses inn i et fordummende ideal for lettere å gli inn i den markedsøkonomisk mest […]

Les resten av artikkelen

Aldri norsk medlemskap i EU?

1996-02

Det er lett å være EU-motstander i dag. Solen skinner fra skyfri himmel. Aldri har så mange, 66%, vært motstandere av medlemskap. Valgforskerne sier at det var umulig å tape og at det blir umulig å tape. Sånn sett så er det spørsmålet jeg har fått noen ganger det siste året, ganske så forståelig: Holder […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen og faglig strategi

1996-02

Når jeg har takket ja til å skrive en artikkel om fagligs trategi og taktikk i Røde Fane, er det fordi ikke alle erfaringene jeg har fra mange års faglig arbeid stemmer med AKPs tradisjonelle oppfatninger av hva som er riktig å gjøre, og hva som kan gi resultater. Det kan derfor være nyttig å […]

Les resten av artikkelen

Norsk imperialisme

1996-02

I ly av Norges høye politiske stjerne i ulike verdensdeler og med fru Brundtland som politisk frontfigur, feier norsk kapital innpå stadig flere markeder. Hvordan stiller norske sosialister seg til norsk imperialisme? Med en tydelig tilfreds mine kunne Nærings- og CO2-minister Stoltenberg nylig meddele Stortinget at faktisk øker norsk eierskap i utlandet sterkere enn det […]

Les resten av artikkelen

Kommunistar og parlamenta

1996-02

Dei parlamentariske organa kan bare inntas for å hente informasjon om borgerskapet si maktutøving, avsløre dei borgarlege arbeidarpartia og gje massekampen ein talarstol. Kommunistane har store oppgåver å løyse på den teoretiske fronten. Svært mange spørsmål i revolusjonsstrategien ligg innhylla i tåke. Og vi har lite samanfatta kunnskap om vilkåra for kommunisme i Norge og […]

Les resten av artikkelen

Song: Seks jente på ei trapp

1996-02

Song til Winge-jentene, 26. april 1995 Seks jente på ei trapp i vinter-Grønnegata Varme sæ på termos-te og sydentur-plakata Styrke sæ på seierstegn fra folk som ser dem stå streikevakt på trappa tel et vingeklept byrå Seks jente på ei trapp – slåss førr mange flere Aldri har dem gådd i tog og brukt å […]

Les resten av artikkelen

Støtte til Winge-jentene – rett eller gale?

1996-02

«Seks jente på ei trapp», song til Winge-jentene av Ragnar Olsen finn du her. Winge-konflikten har fått fram i lyset motsetningar i synet på kva som er ein rett fagleg strategi og taktikk. Mellom anna synet på LO-leiinga og kva for konsekvensar det har for arbeidet vårt i fagrørsla. Dinest har synet på sosialdemokratiet og […]

Les resten av artikkelen

Leder

1996-02

Hva skal arbeiderklassen mene når norsk storkapital kjøper opp selskaper i utlandet? Hva med klassekampen? Hva med imperialismen? Får den faglige jobbinga i dag konsekvenser for en sosialistisk strategi? Var det riktig av den hovedtillitsvalgte i Kværner, Rolf Utgård, å støtte oppkjøpet av Trafalgar House? Med dette økte Kværner sitt antall ansatte fra 23 tusen […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1996 nr 2

1996-02

Erik Ness: Leder Jon Arne Jørstad: Støtte til Winge-jentene – rett eller gale? Ragnar Olsen: Seks jente på ei trapp – song til Winge-jentene Asgeir Bell: Kommunistar og parlamenta Pål Steigan: Norsk imperialisme Stein Stugu: Arbeiderklassen og faglig strategi Arne Byrkjeflot: Aldri norsk medlemskap i EU? Ingebjørg Lundevall: Jentekamp anno 1996 Rigmor Tollan: Matvarer under […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1996 nr 3

1996-03

Erik Ness: En utopi Magnar Mikkelsen: Skrift av lys Magnhild Folkvord: Velferdsstaten og kasteballane Jens Hoel: De trodde ikke vi turte Solveig Aamdal: Reform 94 – to år etter John Gustavsen: Noen kjetterske meninger om utviklingen i Sápmi Jon Arne Jørstad: Svalbardisering av nordområdet Frode Bygdnes: Fiskeressursene privatiseres – kysten avfolkes Svein Lund: Det nasjonale […]

Les resten av artikkelen

Kvinnfolk på nettet

1996-01

Pekere som er overstreka fungerer ikke lenger i 2002. E-postadressene er ikke testa. Jeg har ikke vært på kvinnekonferanse i Beijing. Jeg aner ikke hva de ulike organisasjonene og folka er gode for, og jeg kan heller ikke sende e-post til de ulike nettverkene der interesserte kvinner kan melde seg på. (Vel, det kunne jeg […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Homo Globalus

1996-01

Olav Randen har skrevet en artikkel i Røde Fane nr 3 i 1995 som er skremmende. Artikkelen heter «Døyr nasjonane?» og er om nasjonenes ve og vel, vevd sammen med en rekke andre temaer, som miljøvern, språk og utviklingsoptimismen. Tittelens spørsmål er spesiell, synes jeg. Venstresiden og de intellektuelle har alltid spurt seg om nasjonalstatene […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »