Bøker fra Sør

Av Tore Linné Eriksen

Bokomtaler Nr 1 2014

Sjansen for at utenlandske fagbøker oversettes til norsk er ikke stor, med mindre de handler om den andre verdenskrigen, fotballstjerner eller mental «selvhjelp». Særlig små er mulighetene dersom forfatteren skulle finne på å komme fra andre deler av verden enn USA/Europa.

Her er i all korthet et knippe nyere titler som – i en bedre verden – burde ha funnet sin norske forlegger. De av oss som leser engelsk, kan heldigvis bestille progressiv litteratur raskt og rimelig på nett. Kjøpes det fra utlandet, er det viktig å unngå Amazon, som behandler tilsatte elendig, trikser med skatt og bekjemper fagorganiserte. Med fare for å drive reklame, slår jeg isteden et slag for bookdepository.com, som har lave priser og sender helt portofritt til Norge.

Samir Amin:
The implosion of capitalism.
London: Pluto Press, 2013, 150 s.

Få marxistiske tenkere og aktivister har så stor betydning i verden i dag som Samir Amin, en framstående egyptisk økonom og anti-imperialist. For lesere av Rødt! er han kjent gjennom flere tungtveiende artikler i de siste åra om politisk islam og om det europeiske sammenbruddet. Den siste av dem er med som et kapittel i hans nyeste (av mer enn 30!) bøker, som også mer generelt analyserer den globale kapitalismen. Mest nyskapende er hans analyser av de «framvoksende økonomier» – inkludert Kina – som det er så mye lovprisning av, mens som i Amins perspektiv både er vaklende og har innebygde motsetninger. Dessuten er det en stor del av den tredje verden som mest fortjener betegnelsen «lumpen»-utvikling. For Amin er det ingen vei utenom klassekamp og sosialisme, men det krever en strategi og en styrke som det ifølge sluttkapitlet ikke er noen lyse utsikter til. Det er mer enn tjue år sida forlaget Oktober sist ga ut ei bok av Amin, nå burde de ta sjansen på nytt.

 Vandana Shiva:
Making peace with the earth
London: Pluto Press, 2013, 267 s.

Vandana Shiva er en ledende økofeminist, forsker og aktivist fra India (samt æresdoktor ved Universitetet i Oslo). Her i tidsskriftet bidro hun sist i nr.1/2013 med en artikkel om voldelige økonomiske «reformer» og økt vold mot kvinner i India. I den nye boka sammenfatter hun sine synspunkter på en lang rekke viktige temaer, slik som «øko-apartheid», det globale landranet, klimakrise og vannkriger. Søkelyset rettes også mot storselskapenes makt innenfor jordbruk og handel, som hun ser som en oppskrift for sult og utbytting av småbønder. Dette er en drepende kritikk av en kapitalistisk vekst-økonomi.

Jean Dréze/Amartya Sen:
An uncertain glory.
India and its contradictions. London: Allen Lane, 2013.

Sammen med sin belgisk-indiske medarbeider har Amartya Sen levert en skarp kritikk av det indiske samfunnet. Sen er nobelprisvinner i økonomi og en filosofisk orientert tenker med vekt på menneskerettigheter og utvikling. Forfatterne står ikke i en tradisjon som legger vekt på klasseforhold og Indias plass i global kapitalisme, men det er likevel en dyptgripende og fakta spekket analyse av hvordan ulikhetene i India stadig øker, og hvor lite av «vekstmirakelet» som kommer vanlige folk til gode. De viser også begrensningene ved et demokrati når mediemakt og politisk makt er konsentrert om et lite mindre-tall, og understreker hvor mye dårligere India skårer på alle utviklingsmål enn det Kina gjør. Boka er en motvekt til dem som tror at alle problemer i India er løst med økt middelklasse og tilgang på Telenors mobilnett.

Vijay Prashad:
The poorer nations.
A possible history of the global South.
London: Verso, 2012, 192 s.

Prashad har indisk bakgrunn, og er nå professor i USA og forfatter av en rekke bøker fra et radikalt Sør-perspektiv. Et av hovedtemaene denne gangen er hvordan mulighetene for en selvstendig utvikling blei ødelagt gjennom 1980-tallet nyliberalistiske offensiv og påfølgende militære angrep. Men det legges også stor vekt på å diskutere alternativer gjennom endring i det globale styrkeforholdet gjennom veksten i land som Kina, Brasil – og ikke minst – gjennom sosiale bevegelser, kamp nedenfra og Verdens Sosiale Forum. Som alltid forener Prashad en vel-dokumentert analyse med et språk som ikke er altfor akademisk eller kronglet.

 Tore Linné Eriksen